Prejsť na hlávný obsah
29 júl 2016

Naša pomoc ľuďom na úteku v Grécku pokračuje

Podľa našej humanitárnej pracovníčky v Grécku Márie Radvákovej je v krajine momentálne približne 40 utečeneckých táborov a len v oblasti severného Grécka, kde pôsobíme, je ich 23. Grécke úrady by mali v blízkej budúcnosti vydať oficiálny dokument o tom, ktoré tábory sa budú rušiť, ktoré premiestňovať a ktoré rozširovať s dôrazom na zmenšenie ich počtu pre zefektívnenie pomoci a koordinácie.

V teréne ostávajú výzvy

„Najväčšou výzvou pre nás ostávajú prípadné zmeny v lokácii kempov, ale robíme všetky aktivity tak, aby boli prenosné do prípadnej novej lokality, výzvou je aj nedostatočná a nutrične nekvalitná strava podávaná v táboroch, čo spôsobuje nespokojnosť,“ hovorí Radváková.

Obtiažna je tiež podľa jej slov dostupnosť rýchlej zdravotníckej pomoci, keďže medicínska pomoc poskytovaná v táboroch často nestačí a sanitkám trvá pomerne dlho, pokiaľ sa dostavia na miesto. „V poslednom čase sa objavil aj bezpečnostný problém prenikania pašerákov a predajcov drog do táborov,“ upozornila.

Podľa údajov UNHCR žije v Grécku viac ako 15,5-tisíca žiadateľov o azyl, ktorým úrady vydali dočasné ročné povolenie legálne zotrvať na gréckom území.

Kurzy pre deti aj ochrana pred hadmi

Jednou z činností, ktorým sa v Grécku venujeme v spolupráci s dobrovoľníkmi, je založenie a manažovanie komunitného a kultúrneho centra v utečeneckých táboroch Sinatex a Chalkero. V našich aktivitách sa snažíme podporovať utečencov činnosťami, ktoré vedú k ich aktivite a sebaorganizácii.

Kultúrne centrum by malo pre deti, mládež a dospelých zabezpečiť jazykové kurzy, kurzy hudby, tanca či šitia. V táboroch totiž existuje veľký potenciál využiť odborné zázemie dospelých a podobné aktivity majú pozitívny vplyv aj na psychiku ich obyvateľov. Medzi utečencami je mnoho učiteľov, krajčírov či tanečníkov, ktorí hovoria jazykom tej ktorej komunity. Naše aktivity by zároveň mali smerovať k tomu, aby sa deti utečencov pripravili na prípadnú školskú dochádzku v Grécku.

V tábore Chalkero sa pre zmenu usilujeme o rozvoj mobilného pestovania záhradkárskych produktov. V pláne máme pustiť sa do záhradkárskych prác spolu s gréckymi agronómami z permakultúrnej komunity, pretože vedia, čo je pre tunajšie prírodné prostredie najlepšie. Rovnako tak pripravujeme aktivity, ktoré dopomôžu k riešeniu tém spojených s hygienou v táboroch.

Pokračujeme aj v podpore dobrovoľníckych činností. Aktuálne je to výpomoc pri zabezpečovaní preventívnych nástrojov ochrany pred komármi a pohryznutiam hadmi.

Na Balkáne pomáhame už takmer rok

Človek v ohrození pôsobí na Balkáne už od októbra minulého roka. Humanitárnu pomoc a asistenciu pri jej distribúcii sme najskôr zabezpečovali na maďarsko-srbských hraniciach, po uzatvorení maďarských hraníc sme pomoc presmerovali k hraničnému prechodu Srbska s Chorvátskom Babska-Berkasovo a k srbskému mestečku Šíd, kde do apríla pôsobil náš mobilný humanitárny tím.

Od februára 2016 sme humanitárnu pomoc zabezpečovali aj na gréckom ostrove Lesbos, kde sme sa okrem iného podieľali na odstraňovaní záchranných viest zo skalnatého pobrežia, ktoré mohli na útesy naviesť člny s ľuďmi pokúšajúcimi sa prejsť morskú trasu do Únie.

Po vzniku urgentnej situácie pri macedónskych hraniciach sa náš tím presunul do provizórneho tábora v gréckom Idomeni.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet