Prejsť na hlávný obsah
16 dec 2019

Nádej v podobe vzdelávania: Ako pomáhame v Tripolise

Tripolis je druhé najväčšie mesto v Libanone. Toto mesto je však chudobnejšie a politicky aj ekonomicky opomínanejšie, než hlavné mesto Bejrút.

V Tripolise žije väčšina mladých ľudí a detí, s ktorými pracujeme. Niektoré z nich trpia následkami vojnových konfliktov a boli vysídlené zo svojich domovov, iné pochádzajú z chudobných libanonských komunít. No všade sa nájde zrnko nádeje. A to doslova.

V Tripolise sme začali v auguste 2019 spolu s miestnou organizáciou SEED pomáhať deťom a mládeži z utečeneckých a chudobných libanonských komunít. Vzdelanie totiž dáva deťom a mladým ľuďom nádej, sebadôveru, skutočné šance na lepšiu budúcnosť.

Deti so sebou do tried nosia strach

Začnime od najmenších. V Tripolise poskytujeme 4 – 6 ročným predškolskú prípravu, ktorá je v libanonských štátnych školách povinná, a to ešte pred zápisom do prvej triedy. Naše kurzy navštevuje 134 detí a učia sa základne vedomosti nielen z arabčiny, ale aj z francúzštiny či angličtiny ako druhého jazyka, a tiež základné počítanie.

Učíme ich tiež ako sa navzájom k sebe správať a ako sa spoločne hrať. Vďaka naším spoločným snahám sa v ďalšom školskom roku bude môcť zapísať do štátnych škôl 180 detí.

„Práca s 4-5 ročnými deťmi si vyžaduje veľkú mieru kreativity, lebo deti sa ľahko začnú nudiť. Ako učitelia sme stále vystavení novým výzvam. Najťažšie veci, na ktoré musíme u detí reagovať, sú sklony k násiliu, hyperaktivita a strach, ktoré si deti prinášajú so sebou do tried,“ hovorí učiteľka predškolskej výučby, Alaa. Dodáva, že deti sú tak poznačené náročnými podmienkami, že ich nemôžu nechať ani na chvíľu osamote.

Vzdelávanie poskytujeme aj starším deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Absolvujú doučovanie, aby zvládali náročné učivo, ktoré majú na školách. Veľa predmetov je totiž vo francúzštine a deti jazyku nerozumejú. Počas školského roka plánujeme poskytnúť tieto doučovacie kurzy až 70 deťom.

Vieme, že deti sú zraniteľné. Ak bývajú ďaleko, zabezpečujeme im preto dopravu autobusom priamo do vzdelávacieho centra, aby bola ich cesta bezpečná. Staráme sa o to, aby mali pravidelný pitný režim, a pomôcky, ktoré v škole potrebujú – zošity, perá, či učebnice. Rodičia tak nemusia mať o svoje deti obavy a dôverujú nám, že sa o ne v centre dobre postaráme.

Učitelia sú ako druhí rodičia

Nour je dobrovoľníčka, ktorá sa na takomto projekte zúčastňuje prvýkrát. Už pri návšteve tried si uvedomila, že je súčasťou niečoho výnimočného.: „Doteraz ma fascinuje, ako spolu vychádzajú učitelia, učiteľky a deti. Človek má pocit, akoby to bola mama alebo otec, ktorí vyučujú vlastné deti, bez toho aby odsudzovali alebo komentovali vzťah detí a ich rodičov. Veľa pozornosti venujeme tomu, aby sme zistili, či majú deti alebo ich rodiny špeciálne potreby, a aby sme im následne pomohli, ako najlepšie vieme.“

Vzdelávanie potrebujú aj mladí ľudia vo veku 16 – 26 rokov, ktorí majú ťažkosti nájsť si prácu. Potrebujú kurzy odborného vzdelávania, aby si zlepšili šance nájsť si prácu a zabezpečili živobytie pre svoje rodiny. V priebehu roka poskytneme 9 takýchto trojmesačných kurzov, ktoré navštívi 180 mladých dievčat a chlapcov.

O aké kurzy ide? Momentálne prebiehajú dva kurzy opatrovania, respektíve ošetrovania a jeden kurz hoteliérstva, ktorý pripravuje mladých na odbory čašník, recepčný a asistent v kuchyni. Spolu ich navštevuje 62 mladých ľudí.

Odbory, v ktorých im poskytujeme vzdelávanie, sme prispôsobili potrebám miestneho trhu práce a záujmom mládeže. Po skončení kurzov si dokonca budú môcť otestovať svoje zručnosti v miestnych zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach či reštauráciách. Snažíme sa týmto spôsobom čo najpraktickejšie reagovať na ich potreby a reálne možnosti.

Vzdelávanie potrebujú aj mladí ľudia vo veku 16 – 26 rokov, ktorí majú ťažkosti nájsť si prácu.

Zrnko nádeje

Pozornosť si zaslúžia aj rodičia a naši vzdelávací pracovníci. Preto pracujeme aj s nimi. Pre 80 rodičov sme otvorili kurzy pozitívneho rodičovstva, ktoré sme naplánovali v súlade s osnovami iných svetových organizácií. Tieto kurzy im pomáhajú čo najlepšie zvládať hnev a stresové situácie, podporovať svoje deti pri príprave do škôl a učia ich pozitívne výchovné metódy.

S tým istým zámerom robíme aj pravidelné školenia pre našich vzdelávacích pracovníkov a pracovníčky. Vo vzdelávacom centre sú k dispozícií aj sociálna pracovníčka a psychologička, ktoré poskytujú starostlivosť a podporu všetkým tým, s ktorými pracujeme.

V Libanone spolupracujeme aj so špecializovanými organizáciami a inštitúciami. Tým odporúčame deti, ktoré trpia vážnymi chorobami a tieto inštitúcie im vedia pomôcť.

Naším cieľom je vytvoriť miesto, kde sa deti, mládež a rodiny, s ktorými spolupracujeme, môžu cítiť bezpečne a otvorene hovoriť o svojich ťažkostiach a potrebách.

Projekt potrvá do konca júla 2020 a realizujeme ho spoločne s finančnou podporou SlovakAid a s miestnou organizáciou SEED.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet