Prejsť na hlávný obsah
28 nov 2018
V kategóriach

Moldavské mimovládne organizácie podporené Človekom v ohrození získali ocenenia za aktívnosť a prínos zmien pre komunitu

V Moldavsku je mládež vo všeobecnosti pasívna a záujem o účasť na veciach verejných je nízky, čo pramení z celkovej nízkej úrovne občianskej participácie vo verejnom či treťom sektore. Vďaka vytvoreniu vlastných mimovládnych organizácií za asistencie Človeka v ohrození mládežníci v autonómnom regióne Gagauzsko aktivizujú mládež k riešeniu problémov v ich vlastných komunitách.

V novembri získali dve z mimovládnych organizácií podporených Človekom v ohrození ocenenie „Za aktívnosť a prínos zmien pre komunitu“ na podujatí s názvom Trh mimovládnych organizácií (Market NGO). Podujatie organizoval náš moldavský partner, organizácia Pro-Europa. Diplomy si prevzali riaditeľky organizácií, za „Iniciatívu“ – Kristina Kosteva a za „Mamy v akcii“ – Elena Mina.

Udeľovanie ocenení „Za aktívnosť a prínos zmien pre komunitu“, November 2018

„V Gagauzsku je zvykom, že po pôrode žena musí zostať na materskej dovolenke. Nikto sa nezaujíma o jej osobnostný rast“, tvrdí Elena Mina, zakladateľka mimovládnej organizácie „Mamy v akcii“. V rámci projektu, podporeného mikrograntom zo zdrojov SlovakAid, sa organizácia snaží o zlepšenie podnikateľských schopností u matiek, ktoré sú na materskej dovolenke alebo majú neplnoleté dieťa. Na školeniach s odborníkmi sa zúčastňovalo viac ako desať matiek, ktoré sa priučili základom podnikania. Aj po ukončení školení sa účastníčky pravidelne stretávajú a tri z nich si momentálne zakladajú vlastné podnikanie.

V meste Vulcanesti na juhu Moldavska pôsobí mimovládna organizácia „Iniciatíva“, ktorá v rámci svojho projektu informuje ženy aj mužov všetkých vekových kategórií o právach žien, ich postavení v spoločnosti, rodovej rovnosti a taktiež o základných ľudských právach. Pomocou workshopov, filmov a debát sa zbavujú zaužívaných stereotypov o úlohách ženy a muža v rodine a v komunite.

Lokálnu mládež podporujú aj ďalšie dve novozaložené mimovládne organizácie

Na základe posledných štatistík z mesta Ceadir-Lunga sa najmenej o podnikanie zaujímajú mladí ľudia do 24 rokov. Mimovládna organizácia „Mládež v biznise“ pracuje na projekte, ktorý má zlepšiť podnikateľské schopnosti v tejto kategórii mladých ľudí. Viac ako 30 účastníkov sa počas ôsmich týždňov za pomoci odborníkov vzdelávalo v základoch podnikania. Veľkým úspechom projektu je fakt, že spočiatku bola väčšina účastníkov odhodlaná odísť za prácou do zahraničia, no teraz si vedia predstaviť podnikať aj doma, vo svojom regióne.

Kurzy základov podnikania, zdroj: archív Tinerii Afaceri (Mládež v biznise)

Projektu, ktorý sa venuje výučbe IT zručností sa venuje mimovládna organizácia „Vector-Progress“. Hlavným cieľom projektu je zapojiť mladých ľudí v obci Avdarma do rozvoja turistického ruchu pomocou web-technológií. Prvým krokom bolo vzdelávanie 10-ich mladých ľudí v základoch web-technológii a v programovaní v PHP a HTML jazykoch. Tieto poznatky im pomôžu v príprave ich budúceho profesijného smerovania. Druhým krokom projektu je vytvorenie interaktívnej mapy obce Avdarma. Tá bude voľne k dispozícií na internete, čo pomôže prilákať do obce viac turistov.

Vzdelávanie v počítačových zručnostiach, zdroj: archív Vector Progress

Vzdelávanie v počítačových zručnostiach, zdroj: archív Vector Progress

Človek v ohrození verí v aktívnu občiansku spoločnosť

Všetky štyri organizácie podporuje Človek v ohrození v spolupráci s partnerskou organizáciou ProEuropa. V rámci projektu zameraného na budovanie kapacít občianskej spoločnosti a posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv v regióne Gagauzsko v Moldavsku vznikli tri nové mimovládne organizácie. Človek v ohrození tieto orgánizácie podporil tréningami aj študijným pobytom na Slovensku. Štyri organizácie boli podporené aj mikrograntami na podporu vlastných projektov.

________________________________________

Človek v ohrození dlhodobo realizuje projekty výmeny skúseností v transformačných krajinách v oblasti efektívneho výkonu samospráv a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie, transparentnosti a kapacít občianskej spoločnosti. Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid, s podporou projektu GamCon financovaného Európskou Úniou.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet