Prejsť na hlávný obsah
30 aug 2022

Letná škola 2022 v našich komunitných centrách

Aj toto leto sa v našich komunitných centrách nieslo v znamení zábavy, no i vzdelania. Naši kolegovia a kolegyne pre deti a mládež pripravili niekoľko skvelých aktivít, pri ktorých si hravou formou precvičovali nadobudnuté zručnosti a vedomosti, ale tiež sa naučili niečo nové. Pre deti z komunít, kde vládne generačná chudoba, sú podobné aktivity mimoriadne prospešné. V napredovaní im preto pomáhajú naši kolegovia a kolegyne, ktorí si s nimi aj cez leto ochotne opakujú školské učivo, odkrývajú ich potenciál a ukazujú im, že aj hravou formou sa toho dokážu veľa naučiť. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako vyzerala tohoročná letná škola v našich komunitných centrách.

Deti z komunitného centra vo Sveržove

Počas pracovných dní mali deti možnosť na pár hodín prísť do komunitných centier, kde ich čakali naši kolegovia a kolegyne. Tento rok prebiehala letná škola v každom z komunitných centier trochu odlišne – napríklad vo Sveržove si počas štyroch dní deti užili biblický tábor, v Petrovanoch sa zase viac sústredili na aktivity spojené s neformálnym vzdelaním. „Išlo najmä o všeobecné informácie, napríklad ako funguje navigácia. Snažili sme sa pri tom využívať počítače, tablety a internet, aby sa tak zároveň zvyšovala ich počítačová gramotnosť. Učili sme sa aj o cestovaní ako o prostriedku spoznávania sveta priamym zážitkom,“ povedal náš kolega Lukáš Andrejčák z Petrovian a dodal, že deti vyhľadávanie informácií veľmi bavilo. Okrem toho sa venovali aj kreatívnym činnostiam, napríklad maľovaniu a miešaniu farieb, ale aj rozvíjaním vedomostí o včelstve ako dôležitej súčasti sveta.

Práca s počítačom deti z Petrovian veľmi bavila

Počas leta však naši kolegovia a kolegyne preberali s deťmi aj vážnejšie témy, napríklad utečenectvo a chudobu. Deti na tému utečenectva reagovali predovšetkým cez ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny. Pár ich žije aj v Petrovanoch a dokonca spolu s deťmi z centra navštevujú aj školy. „Vnímajú to aj cez optiku toho, čo keby sa to stalo nám, aké by to bolo. Rovnako chudobu vnímajú cez vlastnú optiku, kedy veľmi poľutovali ľudí v dokumente, ktorí žili v chatrčiach alebo slamoch. Povedali, že si nevedia predstaviť takto žiť, že si nemajú kde nakúpiť, spia prakticky na zemi a podobne,“ priblížil Lukáš.

Posuny u detí sú neprehliadnuteľné

V Kojaticiach si mladšie deti opakovali prebraté školské učivo základných škôl. Súčasťou letnej školy však boli aj zábavnejšie aktivity vrátane letného kina či spoločenských a loptových hier. Voľný čas trávili predovšetkým vonku na detskom ihrisku. Pre deti tiež pripravili športový deň spojený s ovocným posedením, ale výlet do Košíc, na hrad Šariš, výlet do Prešova spojený s návštevou Safari parku a rôzne súťaže. Spoločne sa tiež starali o komunitnú záhradku a venovali sa aj kreatívnym činnostiam zameraným na rozvíjanie motorických zručností.

Vďaka podobným aktivitám sa deti neustále rozvíjajú a zlepšujú. Podľa našej kolegyne Márie Lichvárovej z komunitného centra v Kojaticiach sú posuny u detí neprehliadnuteľné, najmä v učení a socializácii, kde sa učia k vzájomnému rešpektu a tolerancii. Deti dokážu pracovať samostatnejšie a lepšie rozumejú prebratému učivu. „Z letnej školy sme mali všetci veľkú radosť, nakoľko ponuka aktivít nášho centra zaujala deti, ktoré sa jej zúčastnili vo veľkom počte. Najväčším darom pre nás bol ich úsmev, objatie a záujem o pripravené aktivity a súťaže,“ povedala Mária.

Aj kreatívne činnosti rozvíjajú detské zručnosti

Učivo si opakovali aj deti navštevujúce letnú školu v komunitnom centre v Roškovciach. Počas dvoch mesiacov si naši kolegovia a kolegyne precvičovali s deťmi abecedu, násobilku, čítanie s porozumením a mnoho ďalšieho. Každý týždeň sa venovali inej zaujímavej téme, o ktorej sa rozprávali, pozerali dokumentárne filmy alebo si pozvali odborníka či odborníčku na danú tému – napríklad počas týždňa dopravy zavítala do komunitného centra policajtka, s ktorou sa deti učili o bezpečnosti na cestách. Rovnako sa počas letnej školy zamerali na nebezpečenstvo užívania alkoholických a tabakových výrobkov, povedali si niečo viac o správnom separovaní a hygiene a v neposlednom rade aj o tom, že každý má právo na život bez násilia. Podobne praktickým témam sa venovali aj deti v komunitnom centre v Plaveckom Štvrtku – spolu s našimi kolegami a kolegyňami sa zamerali na prevenciu proti horúčavám, pitný režim či ošetrenie rán v prírode.

Prínosy letnej školy vníma aj naša ďalšia kolegyňa, tentokrát z komunitného centra v Roškovciach, Paulínka Oravcová. „Posuny vnímame predovšetkým u tých detí, ktoré navštevovali komunitné centrum aj v čase školy a následne pokračovali v edukácii aj počas prázdnin. U ostatných sme radi, že sme im aspoň zmysluplne vyplnili čas prázdnin,“ priblížila Paulínka. Podľa jej slov je aj malý krok dôležitým posunom vpred. Podľa našej kolegyne z Plaveckého Štvrtka Silvie Václavovej sa vzájomné vzťahy detí vďaka podobným aktivitám zlepšujú a v prípade predškolákov sa zase zlepšuje ich jemná motorika.

Každá aktivita deti rozvíja a učí

Vo Sveržove sa zase deň začal rannými správami, počas ktorých ženy z komunity prostredníctvom fotografií zhrnuli predošlý deň tábora. Súčasťou každého dňa boli aj rôzne biblické príbehy a verše, ktoré sa deti učili naspamäť. Touto úlohou si trénovali predovšetkým svoju pamäť. Tábor však sprevádzali aj veselé a zábavné aktivity vrátane takzvanej veľkej hry, ktorá pozostávala z piatich stanovíšť. Deti si precvičovali základné znalosti aj prostredníctvom takýchto aktivít – každá jedna disciplína rozvíjala ich matematické či jazykové zručnosti, ale aj pamäť a tvorivosť.

„Tiež museli napríklad trafiť šípku do terča alebo sa pri niektorých aktivitách úplne ukľudniť a pracovať so sebou, ako pri carlingu. Všimla som si, že každý, kto išiel prvý, hneď hodil loptičku a netrafil a tí ďalší sa poučili, upokojili sa a naozaj do loptičky len ťukli a trafili,“ povedala Jarka Krukarová z nášho komunitného centra vo Sveržove. Podľa jej slov nezáleží na tom, či si deti zdokonaľujú zručnosti motoriky, pracovnej gramotnosti alebo pamäte, dôležité je, aby našli to, čo ich baví a venovali sa tomu. Príkladom je Kávičkáreň, v ktorej dievčatá obsluhujú hostí a učia sa tak pracovným návykom, ale najmä komunikačným zručnostiam, úcte a prívetivosti.

Spoločné aktivity stmelili komunitu

Niet pochýb o tom, že deti majú za sebou leto plné zábavných aktivít, popri ktorých si nielen zopakovali učivo zo školského roka, ale nadobudli aj nové vedomosti a praktické znalosti. Intenzívna práca našich kolegov a kolegýň prináša svoje ovocie – deti sú v školských laviciach pripravenejšie, sústredenejšie, vedia spolu lepšie komunikovať a objavujú talenty, ktoré sú mnohokrát skryté. Pre znevýhodnené deti je totiž práve podpora, prijatie a spoločne strávený čas neodmysliteľnou súčasťou ich cesty za vzdelaním a lepším životom.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet