Prejsť na hlávný obsah
16 júl 2009

Helpdesk pre organizácie z nových členských krajín v oblasti rozvojovej pomoci (2009 – 2010)

V rámci projektu sme zorganizovali už dva semináre pre predstaviteľov mimovládnych organizácií (MVO), ktoré majú záujem o získavanie zdrojov na rozvojové projekty (alebo projekty rozvojového vzdelávania) z EuropeAID – v novembri 2009 a júni 2010. Okrem toho sme sprostredkovali aj individuálne konzultácie projektových návrhov a konzultácie pre finančných manažérov.

Lektorkami boli Simone Pogliani a Sara Baroud z talianskej organizácie punto.sud.

Témy seminárov:

Agentúra EuropeAID – poslanie, štruktúra, fondy, v ktorých sa dá žiadať o finančné prostriedky

Ako žiadať o projekt z fondov EuropeAID – grantové výzvy, grantové podmienky, písanie grantového návrhu pre EuropeAID , tvorba rozpočtu

Príprava projektového návrhu – situačná analýza, identifikácia problémov, identifikácia potrieb a záujmov cieľových skupín, tvorba logickej rámcovej matrice na základe objective tree

Implementácia projektu – monitoring, obstarávanie majetku, evaluácia, audit

Získané vedomosti umožnia slovenským mimovládnym organizáciám zvyšiť ich úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov z európskych zdrojov.

Ďalej v rámci projektu ponúkame:


http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/

 

Projekt realizuje vzdelávacia a konzultačná organizácia punto.sud (Taliansko). Partnerskými organizáciami sú okrem OZ Človek v ohrození na Slovensku aj Hungarian Baptist Aid (Maďarsko), APEL Service (Rumunsko), FoRS (ČR), Caritas (Poľsko) a Support to Life (Turecko).

Projekt podporila Európska komisia a MZV SR v rámci programu SlovakAid.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie