Prejsť na hlávný obsah
19 jún 2007

Global Action Schools (2006-2009)

Pri projekte bolo naším zámerom, aby žiaci prevzali iniciatívu v skúmaní fungovania svojej školy a v realizovaní zmien, ktoré by smerovali k zlepšeniu života v rozvojových krajinách v oblasti práv detí, spravodlivého obchodu a klimatických zmien.

Aktivity projektu boli zamerané prakticky a vyžadovali, aby sa žiaci samovzdelávali v rámci trojstupňového pracovného postupu:

Oboznám sa: Aktivity oboznámili žiakov s globálnou problematikou a pomohli im porozumieť ako môže prijatie konkrétneho opatrenia pozitívne ovplyvniť globálne problémy.

Preskúmaj: Žiaci spustili prieskum a jeho výsledky použili k zisteniu toho, čo všetko robí škola na pomoc rozvojovým krajinám v oblasti ľudských práv, klimatických zmien a spravodlivého obchodu.

Konaj: Žiaci použili výsledky prieskumu, aby postavili školu pred novú globálnu výzvu, smerujúcu k zlepšeniu životných podmienok ľudí v rozvojových krajinách. Zorganizovali akčný plán, prijali opatrenia a vyhodnotili celkové výsledky a dopad globálnej výzvy. Globálnou výzvou bolo napríklad zavedenie systému recyklácie alebo systému úspory energie na škole.

Do projektu sa počas troch rokov zapojilo desať slovenských škôl. Žiaci si na zapojených školách sami organizovali festival dokumentárnych filmov s hosťami a diskusiami, zlepšili separovanie odpadu na svojej škole, či pomohli sirotincu v Mozambiku.

V júni 2008 vznikol v rámci projektu edukačný film o klimatických zmenách, spravodlivom obchode a právach pre všetkých. Film je určený pre základné a stredné školy na Slovensku. Môžete si ho stiahnuť tu.

V januári 2009 vznikla metodická príručka, ktorá bola v treťom roku trvania projektu distribuovaná na 200 škôl. Metodická príručka, rovnako ako film, bola doplnená o prípadové štúdie z rozvojových krajín, či iných škôl zapojených do projektu v partnerských krajinách.

Informačnú časť príručky si môžete stiahnuť pdf tu.

Metodickú časť príručky si môžete stiahnuť pdf tu.

V rámci projektu mali školy možnosť využívať interaktívnu webovú stránku http://www.globalactionschools.org/. Webová stránka ponúkla príležitosť komunikovať so žiakmi a učiteľmi z krajín zapojených do projektu, ako aj veľké množstvo učebných a obrazových materiálov.

Kontaktná osoba: projektový manažér Andrej Návojský

Projekt bol podporený Európskou komisiou zo zdrojov EuropeAid.

 

Fotogaléria:

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie