Prejsť na hlávný obsah

Verejné politiky

V spolupráci s CEE Bankwatch Network sledujeme prípady a projekty, v ktorých verejné financie namiesto rozvoja negatívne zasahujú do života komunít a poškodzujú životné prostredie. Devastujúce projekty majú často diskutabilný verejný prínos, ekonomicky z nich však benefitujú jednotlivci, či skupiny. Našimi aktivitami poukazujeme napríklad na rozpor medzi politickou rétorikou o hrozbe klimatických zmien či záväzkami znižovať emisie skleníkových plynov a na druhej podporou masívnych uhoľných projektov.

Často sa nakladanie s verejnými prostriedkami odkláňa od hodnôt a pravidiel, ktoré politici deklarujú a ktoré inštitúcie ustanovia v predpisoch a politikách. Preto sledujeme nesúlad pri financovaní projektov verejnými inštitúciami, najmä Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), Euratomom alebo agentúrami, ktoré podporujú export, napr. slovenská EXIMBANKA.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie