Prejsť na hlávný obsah
08 mar 2012

Človek v ohrození ukazuje učiteľom ako začleniť globálne vzdelávanie do vyučovania

CVO-Prirucka-AfganistanČlovek v ohrození vydal metodickú príručku Afganistan a Miléniové rozvojové ciele, aby opäť povzbudil pedagógov k jednoduchému a kreatívnemu začleňovaniu globálneho vzdelávania do učebných osnov. Je výsledkom trojročného projektu partnerstiev medzi európskymi a afganskými školami Twin School.

Príručka je rozdelená do siedmych kapitol. Prvá prináša prehľad o Miléniových rozvojových cieľoch, ich vzájomnej prepojenosti a napĺňaniu v rozvojovej krajine ako je Afganistan. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú globálnymi témami, ako sú chudoba a hlad, zdravie, vzdelanie, rodová rovnosť a bezpečnosť. Príručka tiež ponúka široké spektrum aktivít, ktoré využívajú zážitkové metódy, akými sú rolové hry, dramatizácia, kvíz, či stolové hry.

Zvláštnosťou príručky sú jej dve prílohy – krabička „Euro na deň“ a edukačný film Biele holubice. Krabička je súčasťou zážitkovej hry. Hra približuje žiakom a žiačkam život na hranici extrémnej chudoby. Tí sa tak môžu vcítiť do životnej situácie bežnej afganskej rodiny a lepšie pochopiť súvislosti a život ľudí v Afganistane.

Film afganskej režisérky žijúcej na Slovensku Sahraa Karimiovej Biele holubice sleduje osudy dievčat a žien v Afganistane a dotýka sa tém vzdelania, zdravia, chudoby a rodovej rovnosti.

Príručku Afganistan a miléniové rozvojové ciele, film Biele holubice a hru Euro na deň si môžete zadarmo objednať na emailovej adrese gv@clovekvohrozeni.sk.

Príručka na stiahnutie.

Bližšie informácie o príručke poskytneme na tel. č. 02/5542 2254.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie