Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo (2009-2012)

AGT logo2

Zapojte sa so svojou školou do medzinárodnej akcie a vyhrajte balíček výrobkov Fair Trade!

Hlavným cieľom medzinárodného projektu je prispieť k boju proti chudobe prostredníctvom aktivít zameraných na klimatické zmeny a spravodlivý obchod (fair trade), na ktorých sa budú podieľať nielen žiaci a žiačky s podporou učiteliek a učiteľov, ale aj široká verejnosť. Počas troch rokov plánujeme do projektu zapojiť 30 základných a stredných škôl z celého Slovenska.