Prejsť na hlávný obsah
11 máj 2019

Aktivizujeme mladých ľudí, aby zlepšovali Gagauzsko

Projekt posilnenia demokracie a aktivít občianskej spoločnosti v Moldavsku úspešne napreduje. Jednou z jeho významných súčastí sú aj malé mimovládne organizácie, ktoré sme pri ich vzniku podporili. Dnes môžeme s radosťou konštatovať, že stále fungujú a aktívne zlepšujú životy miestnych mladých ľudí.

Počas minulého roka sme spolu s naším moldavským partnerom ProEuropa iniciovali a podporili vznik troch mládežníckych mimovládnych organizácií. Autonómna oblasť Gagauzsko, v ktorej pôsobíme, je totiž typická aj tým, že mladí ju opúšťajú. Bez výhľadu na lepšie životné príležitosti zostávajú vo verejnom dianí pasívni a radšej odchádzajú do zahraničia. Ich schopnosti sú však potrebné na to, aby sa región mohol rozvinúť.

Súčasťou projektu financovaného zo zdrojov SlovakAid je preto aj aktivizácia mladých ľudí. Pomocou založenia a rozvoja mimovládnych organizácií sa nám podarilo zapojiť tímy mladých, ktorí vďaka tomu mohli bezprostredne vidieť, že aj v ich regióne sa dá niečo zmeniť.

Organizácie získali aj ocenenie

Organizácie, ktoré sme podporili, sa zameriavali na rôzne oblasti. Jedno však mali spoločné – mali hľadať spôsoby pre riešenie problémov v ich komunitách. Na to, aby mohla byť ich činnosť naštartovaná, získali mikrogranty zo zdrojov SlovakAid.

Prvá z nich s názvom Mamy v akcii sa zamerala na ženy, ktoré zostávajú doma na materskej dovolenke a nemajú príležitosti na osobný rast. Prostredníctvom organizácie sa mohli zúčastniť školení a rozvinúť svoje podnikateľské schopnosti.

Vďaka novým znalostiam mohli účastníci a účastníčky rozbehnúť svoje vlastné iniciatívy.

Druhá organizácia bola pomenovaná Iniciatíva. Jej úlohou je informovať mužov aj ženy o rodovej rovnosti, o postavení žien v spoločnosti, o ich právach a ťažkostiach. Cieľom rôznych workshopov, prednášok, premietaní a diskusií je odstraňovať stereotypné predstavy o úlohách mužov a žien v spoločnosti.

Obidve organizácie získali v novembri ocenenie „Za aktívnosť a prínos zmien pre komunitu“ na podujatí s názvom Trh mimovládnych organizácií (Market NGO). Podujatie organizoval náš moldavský partner, organizácia Pro-Europa.

S novými znalosťami do nových iniciatív

Treťou organizáciou, ktorú sme podporili, je Mládež v biznise. Jej poslaním je zlepšiť podnikateľské schopnosti mladých ľudí a motivovať ich k tomu, aby sa vo svojom regióne pokúsili o podnikanie. Keďže väčšina mladých ľudí z Gagauzska chce odcestovať do zahraničia, považujeme za veľký úspech, že mnohí z účastníkov a účastníčok si teraz vedia predstaviť, že by pôsobili aj doma.

Poslednou mládežnickou organizáciou je Vector-Progress, ktorá sa zameriava na výučbu iného typu zručností. Jej členovia sa v obci Avdarma rozhodli vzdelávať mladých ľudí v informačných technológiách, aby ich mohli neskôr zapojiť do rozvoja turistického ruchu pomocou web-technológií. Po nadobudnutí prvých vedomostí vytvorili aj interaktívnu mapu mesta, ktorá by mohla prilákať viac turistov.

Projekt mal za cieľ aj posilnenie mladých ľudí, aby mali odvahu a schopnosti meniť svoje komunity k lepšiemu.

Vďaka mikrograntom, tréningom, konzultáciam, ale aj študijnej ceste na Slovensko získali mladí dostatočný základ pre ďalšie pokroky. Vďaka novým znalostiam o fungovaní neziskového sektora mohli svoje vlastné iniciatívy rozbehnúť úspešne.

Projekty na rozvoj podnikateľských či IT zručností, ako aj na podporu rodovej rovnosti, výrazne prispeli k zvýšeniu občianskeho aktivizmu v Gagauzsku. Projekt tak nielenže zlepšil fungovanie neziskového sektora, ale predovšetkým posilnil mladých ľudí.

Človek v ohrození dlhodobo realizuje projekty výmeny skúseností v transformačných krajinách v oblasti efektívneho výkonu samospráv a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie, transparentnosti a kapacít občianskej spoločnosti. Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Tags: , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie