Prejsť na hlávný obsah
16 feb 2022

Ako sme posledný polrok na východnej Ukrajine pomáhali s prístupom k vode?

Kríza na východe Ukrajiny sa nezlepšuje a miestni obyvatelia naďalej potrebujú pomoc. V miestnom kontexte to znamená aj to, že veľa domácností aj verejných inštitúcií nemá pravidelný a bezpečný prístup k vode. Kvalitná pitná voda je drahá a miestni ju musia kupovať vo fľašiach od súkromníkov alebo čapovať z cisterien humanitárnych organizácií, čo je dlhodobo neudržateľné.

Čističky komunálnych odpadových vôd, vodohospodárske zariadenia, kanalizačné siete, ale aj napríklad protipovodňové hrádze sú kvôli konfliktu a rokom zanedbávania v dezolátnom stave. Kvalitu a dodávky vody ohrozuje aj nekontrolované vypúšťanie odpadových vôd z miestnych priemyselných podnikov.

Vojenské útoky pozdĺž bojovej línie, ktoré sú často mierené na miestne zdroje vody, spôsobujú havárie. Napríklad,ostreľovanie často zasahuje doneckú stanicu na filtráciu vody, kvôli čomu dochádza k narušeniu vodných zásob pre 345 000 ľudí v okolí.

Miestni čelia aj riziku kontaminácie, ak by počas ozbrojených útokov došlo k poškodeniu potrubia, v ktorom sa nachádza plynný chlór a iné životu nebezpečné chemikálie.

Situáciu zhoršilo aj šírenie pandémie COVID-19, ktoré vystavilo najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ako sú deti a starší ľudia, ale aj verejné inštitúcie, ako sú školy, sociálne zariadenia a nemocnice, ešte väčšiemu tlaku. Na východnej Ukrajine tvoria starší ľudia takmer tretinu obyvateľstva postihnutého konfliktom. Vodovodné systémy v zdravotníckych zariadeniach nespĺňajú nároky na kvalitu a bezpečnosť, nakoľko boli vybudované ešte v dobe socializmu a nutne potrebujú výmenu. Prerušené dodávky vody zase ovplyvňujú kvalitu hygieny. 

Od júla 2021 do februára 2022 sme sa preto v Luhanskej oblasti zamerali na podporu miestnych zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšiť ich stály prístup k čistej vode a kvalitu hygieny.

Nielen spoľahlivý tok čistej vody, ale aj vedomosti, ako ho udržať

Pre miestne komunity sme tiež zorganizovali tematické WASH tréningy (skratka predstavuje vodu, sanitáciu a hygienu) zamerané na manažment vody. Ľudia v oblasti často nevedia, aké sú ich práva týkajúce sa prístupu k vode. Napríklad, ako si vypočítať spotrebu vody v domácnosti, alebo ako si zažiadať o povolenie na prípojku vody. Odber vody často zabezpečujú miestne samosprávy, ktoré sa nenachádzajú priamo v zasiahnutých obciach. Prepojili sme ich s predstaviteľmi miestnych komunít a znížili tak bariéry medzi zraniteľnými ľuďmi a tými, ktorí sú vo vedení.  

Vzhľadom k  nestabilnej situácii v  regióne a  riziku vodohospodárskych katastrof sme spolu s  WASH expertmi vypracovali aj plán bezpečnosti vody (Water Safety Plan), ktorý obsahuje aj postup, ako znižovať riziko katastrof. Plán dopĺňa úsilie miestnych orgánov  riešiť situáciu súvisiacu s regionálnym poskytovateľom vody. Popasnianskyi Rayon Vodokanal vedie potrubie na obe strany. Platby za vodu však nepostačujú na jeho chod a údržbu, odber vody je väčší, ako vedia zvládnuť a riešenie veľmi komplexné.

Zároveň sme v regióne zmerali kvalitu vody a odporučili riešenia, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby vodovodných systémov, vrátane plánov kontroly kvality pitnej vody, výpočtu taríf a energetickej účinnosti. Tento plán bude použiteľný a dostupný pre všetky mestá a obce oblasti, ktoré zásobuje Popasnianskyi Rayon Vodokanal. 

Výsledky našej podpory v číslach a odozva miestnych

Za posledný polrok sa nám spolu podarilo nasledovné: 

„Školenia umožnili zástupcom miestnych samospráv a obyvateľom získať nielen potrebné vedomosti, ale najmä praktické odporúčania, ako zlepšť prístup k vode v ich obydliach“, hovorí Dmytro Poloskov z miestnej neziskovej organizácie New Way. 

„Projekt pozitívne ovplyvnil situáciu priamo v miestach, kde sa realizoval, pretože teraz majú deti, miestni obyvatelia a úrady viac možností riešiť problémy súvisiace so zásobovaním vodou. Zároveň sa opravy na úrovni sociálnych inštitúcií stali udržateľným a dlhodobým riešením, ako im zabezpečiť nepretržitú dodávku vody a zlepšiť hygienické podmienky“, pokračuje Dmytro, ktorý koordinoval aktivity priamo v teréne. 

Aktivity prebiehali v troch ATC Hromadách (samosprávach) pri kontaktnej linii: Nyzhneteplivska, Novoaydarska a Shyrokivska. Účastníci školení plánujú aj naďalej spolupracovať s miestnymi orgánmi na riešení problémov svojich komunít súvisiacich s vodou.  

„Projekt považujeme za veľký úspech. Práce vykonané v inštitúciách na opravu vodovodných systémov a inštaláciu vodných čerpadiel výrazne zlepšili situáciu v oblasti WASH, čo je dôležité aj vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu,“ dodáva Dmytro Drizhd, výkonný riaditeľ organizácie New Way. 

Projekt „Support of fragile education and health response capacity to COVID-19 through strengthening water sanitation systems, enhancing community-based resilience and preparing Water Safety Plans“  je podporený z programu US AID.  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie