Prejsť na hlávný obsah
04 júl 2013

Afganskému ministrovi banského priemyslu sme vyjadrili uznanie

Pridali sme sa k 35 afganským a medzinárodným rozvojovým organizáciám, ktoré zaslali oficiálny list ministrovi banského priemyslu, pánu Wahidullahovi Shahranimu.

Spolu s ostatnými organizáciami sme vyjadrili uznanie afganskej vláde za doterajšie úsilie a záväzok, ktorý vláda na uplynulej konferencii v Tokiu prijala. Ministerstvo sa totiž zaviazalo vypracovať rámec pre odvetvia ťažobného priemyslu, ktorý zaručí, že nerastné bohatstvo krajiny sa bude využívať zodpovedne, efektívne a transparentne.

Zástupcovia mimovládneho sektora predložili ministerstvu odporúčanie s 3 bodmi, ktoré by podľa nich v pripravovanom rámci nemali chýbať:
•    záväzok prijať rámec ako výsledok otvorenej diskusie v rámci širokej odbornej verejnosti
•    rámec bude obsahovať konkrétne kroky k posilneniu transparentnosti, zodpovednosti, minimalizovaniu negatívneho dopadu na sociálne skupiny a životné prostredie a zabezpečenie bezpečnosti v oblasti ťažby nerastných surovín vrátane vylúčenia prítomnosti akýkoľvek ozbrojených zložiek v mieste ťažby nerastných surovín
•    prijať tento rámec najneskôr do začiatku roka 2015

V situácii, keď sa čoraz viac zahraničných investorov začína zaujímať o afganské nerastné bohatstvo je veľmi dôležité zaručiť ochranu ľudských práv, životného prostredia a bezpečnosti ľudí pracujúcich či žijúcich v okolí baní. V opačnom prípade by škody boli neodvratné.

Zoznam signatárov:
Afgana
Afghan Development Association
Afghanistan Civil Society Forum
Afghanistan Watch
All Afghan Women Union
ARCSO
AYWCBO
British and Irish Agencies Afghanistan Group (BAAG)
Christian Aid
CSNRMN
ENNA
Equal Access
Foundation for Culture and Civil Society
Foundation of Solidarity for Justice
Global Witness
Green Wave
Hajigak Council
Heinrich Böll Stiftung
HRRAC
Human Rights and Eradication of Violence Organization
Integrity Watch Afghanistan
Khorasan
Logar Civil Society Association
MADERA
MONDO
Norwegian Afghanistan Committee
OXFAM
Človek v ohrození
Relief International
Revenue Watch
Shuhada Organization
Socio-Economic Development & Environmental Protection Organization
SWABAC
Tearfund
The Liaison Office
TORAN

V Afganistane sme aktívni.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie