Prejsť na hlávný obsah
03 mar 2021

Slovensko: krajina bez migrácie?

„Žijeme v krajine, ktorej sa migrácia nedotýka,” myslia si mnohí z nás. Predsa len, utečencov k nám veľa neprišlo, a nám sa tak môže zdať, že sme nedobytnou pevnosťou homogenity. Migrácia sa deje niekde inde, tak prečo by nás to malo zaujímať? Obraz Slovenska a migračné skúsenosti Slovákov a Sloveniek sú však úplne odlišné od týchto predstáv. Slovensko je krajina, v ktorej sa migrácia dotýka takmer každého z nás. Nie však tak, ako si možno na prvý pohľad myslíme.

Koľko ľudí prichádza k nám?

V roku 2020 na Slovensku žilo 150 012 cudzincov a cudziniek s povolením na pobyt, ktorí by spolu dokázali vytvoriť po Košiciach počtom tretie najväčšie mesto. Z tohto čísla takmer polovica ľudí (48,4%) pochádza z našich susedných krajín. Ďalších 20% je z Rumunska, Srbska, Bulharska a Ruska. K tomu 7,4% pochádza z Južnej Kórei, Vietnamu, Číny a Thajska.  

V slovenskej ekonomike pracuje 60 012 migrantov z 130 krajín sveta, pričom väčšina je mužského pohlavia (73%). Čo sa týka žiadateľov o azylovú ochranu, tak od vzniku Slovenskej republiky požiadalo o ochranu 29 325 ľudí, pričom azyl dostalo iba 874 z nich, čo predstavuje 1,47%. Štátne občianstvo sme udelili počas tohto obdobia 288 ľudom.  

Slovensko je teda ako migračná krajina relevantná skôr z pohľadu odchodu Slovákov a Sloveniek.

Čo nám hovoria čísla?

Teraz si skúste za každým týmto číslom predstaviť konkrétneho človeka. A nemusia to byť len svetoznáme mená, ktoré opustili svoju krajinu ako Andy Warhol, bratia Šťastní, alebo Audrey Hepburn. Skúste si predstaviť ľudí ako je vaša sestrenica, ktorá pracuje v hoteli vo Švajčiarsku, spolužiačka, ktorá robí au-pair v Anglicku či teta, ktorá opatruje seniorov v Rakúsku. Zároveň si skúste predstaviť rodiny, od ktorých muži odišli do zahraničia, zatiaľ čo ich ženy a deti zostali na Slovensku.  

Migrácia sa týka každého z nás

Každý z nás má v rodine niekoho, kto odišiel za prácou, vzdelaním, láskou, alebo lepšími podmienkami do iného mesta, či krajiny. Každý z nás na stretávke zo školy stretne spolužiakov a spolužiačky, ktoré nežijú na Slovensku. Každý z nás má v rodine deti, ktoré sa rozhodujú či pôjdu študovať a pracovať do zahraničia. Každý z nás má skúsenosť s migráciou, či si to uvedomujeme, alebo nie.  

Migrácia funguje ako zrkadlo pre spoločnosť. V prípade zdravej spoločnosti, ktorá poskytuje podmienky na rozvoj ľudí s výhľadom dôstojného života, ľudia nemajú dôvody zvažovať odchod. Ten je veľmi náročný, nepríjemný a v zásade vždy veľkým riskom. Len málokto chce opustiť svoju rodinu, vzťahy a začať od začiatku v úplne novom, neznámom a často nebezpečnom prostredí.

Z dobrej spoločnosti sa jednoducho masovo neemigruje. Preto ste nezachytili správy o hromadnej emigrácii zo Švédska, Dánska, Fínska alebo Nemecka. Porozumieť migrácii je dôležité nielen z dôvodu, že sa nás dotýka, ale taktiež preto, lebo migrácia nám vie veľa prezradiť o mieste, kde žijeme.  

Odporúčané odkazy:

Zdroje:

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie