Prejsť na hlávný obsah
03 nov 2011

Obnova ekosystému Mau forest cez aktívne zapojenie miestnych komunít

 

Molo2

Od septembra 2011 realizujeme projekt, ktorý je zameraný na obnovu lesných a vodných zdrojov v oblasti centrálnej Kene, konkrétne v mestečku Molo. Dvojročný projekt uskutočňujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Necofa (http://necofakenya.wordpress.com/).

Obyvateľmi nekontrolované odlesňovanie krajiny má za následok aj vysychanie jazier. Rozhodli sme sa preto podporiť projekt, ktorý by napomohol k šetreniu lesného komplexu Mau Forest. Našim cieľom je zapojiť miestne komunity, ktorých spôsob obživy je závislý na blízkych zdrojoch.

Zorganizovali sme jednodňMoloovú exkurziu do Západnej Kene, kde sa naše komunity učili od tamojších odborníkov vyrábať z miestnych zdrojov hlinené piecky, ktoré šetria energiu.

Miestnym obyvateľom pomôžeme zakladať lesné škôlky, ktoré by mali znížiť masívne odlesňovanie.

Zameriame sa na žiakov a žiačky v environmentálnych kluboch na školách, kde získajú potrebné vedomosti o dopadoch nekontrolovaného odlesňovania lesa, ako aj o využívaní náhradných spôsobov obživy.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie