Prejsť na hlávný obsah
27 aug 2015
V kategóriach

Kubánske nové javiská

Nové javiská

Dvere ambasád Kuby a USA sa znovu otvorili. Skončila sa prvá etapa. Mnohí vravia, že ide o historickú udalosť. Ďalší, že sa Kube naskytujú nové scenáre.

Keď sa zhasnú svetlá a stíchnu hymny, začnú plynúť dni ako všetky iné. Dni, kedy sa bežní Kubánci budia, aby bojovali o prežitie. Neľahké podmienky každodenného života vracajú dôkaz o viditeľných a okamžitých zmenách z výšok správ a vlajkových stožiarov späť na zem. Čo robiť, aby sa veľké očakávanie nezmenili na hlbokú frustráciu? Ako sa pozerať vysoko a ďaleko, aby sa novým javiskám dali potrebné dimenzie? Budú také široké a vše objímajúce, aby na nich mohli konať a vyjadrovať sa protagonisti , ktorými musíme byť my – Kubánci?

Myslím, že nadišla chvíľa pre Kubáncov, aby si vyskúšali svoju občiansku suverenitu. Nadišla chvíľa vyrovnanosti, rozvážnosti a kompromisu. A pokúsim sa vysvetliť prečo:

          Obnovenie diplomatických vzťahov medzi Kubou a Spojenými štátmi nám umožnila prekročiť prah post revolučnej éry. Už nejaký čas túto éru nežijeme ale teraz sa presunula do minulosti. Začína sa post konfrontačná éra, otvára sa dlhý a kľukatý plán cesty smerom k normalizácii ale stále bude len záverom jednej etapy. Z nej nám stále ostali zvyšky a chrapot.  

          Ako už povedali niektorí analytici, uzavrela sa etapa epická aby sa otvorila etapa politická, ktorá ale nie je iba etapou pre politikov. Vo svojom najvyššom a najširšom význame znamená, že je rad na nás Kubáncoch, aby sme s demokratickou účasťou občanov hľadali spoločný prospech. Na týchto javiskách sa zákopy začínajú zahrabávať a stoly začínajú spájať prostredníctvom rôznych a viacstranných dohôd, aj keď stále ešte vidíme hmlu gerilového prejavu, trpíme represiami zo strany tých, ktorým už nezostala iná zbraň a zámienka a nostalgia porazených na oboch stranách sa utieka k tomu, čo sa skončilo, zatiaľ čo sa medzi všetkými, obeťami aj porazenými, formuluje nová pasáž pre novú republiku.  

          Otvorili sa dvere tolerancii, dialógu a vyjednávaniu. Všetky blokády – embargá, externé aj interné, sa musia zbúrať a ich splesnivené tehly sa musia recyklovať, aby sa zabránilo konfrontácii, agresívnemu prejavu, znevažovaniu, vylúčeniu, represii a nekvalitnej politike. Regionalizmus a lídri musia nechať priestor zodpovednej slobode a zrelosti politiky. Otvára sa príležitosť zavrieť dvere za banánovou republikou a vybudovať, s pomocou všetkých Kubáncov, ostrov a diaspóru, národ, ktorý je moderný a šťastný. Je tu jedinečná šanca, aby sme boli sami sebou a aby sme prekonali naše rozdiely a vztýčili nad nimi vlajku jednotnosti pri zachovaní rozmanitosti.  

          Myslím, že po prvý krát v našej histórii, ak vynecháme 12 rokov medzi rokmi 1940 a 1952, máme my Kubánci historickú príležitosť byť protagonistami na nových javiskách. Všetko, čo bude od teraz nasledovať na Kube bude záležať len od nás samotných. Toto je tá zásadná zmena.  

          Zmena politiky a nasledujúca normalizácia medzinárodných vzťahov, a to nie iba so Spojenými štátmi, vytvoria podmienky na jednej strane na to, aby sme my Kubánci prestali očakávať zvonku to, čo musíme spraviť my vnútri. Na to, aby Kubánci prestali vyžadovať od zahraničnej vlády, aby vyžadovala od tej našej to, čo máme vyžadovať práve my. A na druhej strane na to, aby už nikdy viac žiadna vláda nepovažovala za svoje právo pliesť sa do vnútorných záležitostí iných preto lebo sa ich spor stane líniou domácej politiky.  

Toto možno bude hlavná príležitosť pre nové javiská. A záleží na nás. Práve tu sa nám otvárajú, a to širšie a významnejšie než sú obe ambasády, javiská a výzva, aby sme vztýčili vlajku povinnosti voči Kube za nás samotných a bez očakávania inštrukcií, z hora alebo z vonku, zanechajúc mimo skupiny a strany. Myslím, že takýto moment nastal a my potrebujeme prijať naše rozdielne úlohy  pre spoločný motív, vziať do rúk  opraty, ktoré nám prináležia vnútri aj vonku,  zdola a ktoré majú v rukách tí, čo sa hrdia mocou ale nie sú viac ani menej ako osoby slúžiacimi verejnosti.

A my, Kubánci, spolu a rozdielni, musíme vyhlásiť a vyvolať, aby sa diktatúra skočila a nastala demokracia a aby sa vytvorili ideológie pre inklúziu, verejnú diskusiu, občiansku kultúru a dôstojnú politiku zmien, v čase ktorých žijeme, … 

Celý článok nájdete v španielčine na stránke http://www.14ymedio.com/opinion/nuevos-escenarios_0_1833416641.html

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie