Prejsť na hlávný obsah
16 aug 2013

Komunity z okolia lesa Koibatek berú správu lesa do svojich rúk

Počas dvoch rokov sme prispievali k spomaľovaniu odlesňovania, k znižovaniu rizika, ktoré hrozí pri pôdnej erózii alebo sezónnych záplavách. Spolu s miestnymi sme obnovovali lesné aj vodné zdroje, znižovali sme každodennú spotrebu dreva využívaním alternatívnych spôsobov obživy, prostredníctvom chovu oviec, kôz a včelárstva. Miestne komunity sme podporovali vo vlastnom spravovaní ekosystému.

Postupné ukončovanie nášho projektu je však len začiatok. Slávnostne sme spustili päťročný plán o participatívnej správe lesa. Ceremónie sa zúčastnili predstavitelia krajov Nakuru a Baringo, poslanci, zástupcovia štátnej správy a miestni lídri. Nechýbal ani slovenský veľvyslanec Michal Mlynár. 

ukoncenie-projektu-Molo2013-ceremonia1
Slávnostné vyvrcholenie projektu obnovy
ekosystému
ukoncenie-projektu-Molo2013-ceremonia2
Komunita sleduje slávnostné spustenie plánu
participatívnej správy lesa Koibatek

O kultúrny program sa postarala základná škola Kibunja, stredná škola Saganwan a komunitná skupina žien a mužov Sagangwan Pelis Group. 

ukoncenie-projektu-Molo2013-ceremonia4
Slovenský veľvyslanec v Keni Michal Mlynár
počas svojho prejavu, v ktorom vyjadril podporu
ukoncenie-projektu-Molo2013-ceremonia5
Michal Mlynár s komunitou Sachangwan Pelis
Group počas tradičného tanca kmeňa Kalenjin

Odteraz komunitná asociácia lesa Koibatek už bude spravovať a chrániť v spolupráci s Kenskou lesnou správou takmer 9 tisíc hektárov lesa Koibatek. Počas nadchádzajúcich piatich rokov miestni plánujú zakladať lesné škôlky, vysádzať stromy, zvyšovať povedomie o využití bioplynu a solárnej energie, o lesnom hospodárstve, či rozvoji ekoturistiky. Zamerajú sa aj na podporu včelárstva, pestovania húb, zberu liečivých rastlín a chovu rýb. 

Človek v ohrození spolu s miestnou organizáciou Necofa podporil komunitné skupiny, aby sa stali právoplatným partnerom Kenskej lesnej správy pri vyjednávaní zmlúv o participatívnej správe lesa a využívaní jeho zdrojov.

Projekt uskutočňujeme vďaka finančnej podpore SlovakAid
slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet