Prejsť na hlávný obsah
29 nov 2021

Inštalujeme vodné nádrže a čerpadlá na východe Ukrajiny

Stav vodohospodárskej infraštruktúry na východnej Ukrajine je zlý. Na celej sieti je veľký dlh na opravách. Od konca deväťdesiatych rokov sa do opráv vodovodného potrubia investovalo len minimálne. Poruchy vodohospodárskej infraštruktúry sú veľmi časté a občania sú zvyknutí na opakované prerušenie dodávok pitnej vody. Dôsledky ozbrojeného konfliktu ešte viac zhoršili prístupnosť miestnych ľudí k dodávkam vody a zásadne ovplyvňujú aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie hygieny.

V rámci nášho najnovšieho projektu sa preto zameriame na inštaláciu sanitačných zariadení a vodnej infraštruktúry, ako sú napr. vodné nádrže, čerpadlá, hydrogenerátory a potrubia. Postupne ich inštalujeme v miestnych školách, zdravotníckych zariadeniach a zariadenich pre seniorov, s cieľom zlepšiť  hygienu a prístup obyvateľstva ku kvalitnej vode. Práve starší ludia, chorí a deti sú najzraniteľnejšie skupiny, najmä počas pandémie. Potrebujú stabilný prístup k pitnej vode, pretože dehydratácia alebo nedostatočné hygienické podmienky by mohli ohroziť ich zdravie.

Kvôli starému a nevyhovujúcemu odpadovému systému nemohla fungovať napríklad poliklinika v Nyzhnioteple v Luhanskej oblasti a miestni museli pre zdravotnú starostlivosť dochádzať do susedných obcí. V priebehu niekoľkých mesiacov sa nám podarilo nahradiť starý vonkajší kanalizačný systém polikliniky za nový. Zmodernizovali sme tiež sanitáciu a vybavenie polikliniky, vďaka čomu môžu mať zamestnanci lepšie hygienické podmienky pre výkon svojej práce a pacienti pre uzdravenie.  

Olena Stakhova vysvetľuje situáciu na poliklinike v Nyzhnioteple

„Situácia s pitnou vodou a hygienou sa tento rok ešte viac zhoršila, hlavne kvôli nevhodnému nakladaniu s odpadom miestneho ťažkého priemyslu a pandémii Covidu-19,“ hovorí Olena Stakhova, vedúca strediska administratívnych služieb. „Hygienické podmienky a prístup k vode sú pre miestnych obyvateľov mimoriadne zlé v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu. Dostatok vody s adekvátnou kvalitou je napriek tomu základom pre verejné zdravie a hygienu. Veľmi sa preto tešíme, že miestna poliklinika bude mať nový kanalizačný systém a moderné sanitačné zariadenie. Veríme, že miestnym ľudom to dopomôže k lepšej a kvalitnejšie zdravotnej starostlivosti, za ktorou už nebudú musieť cestovať do iného mesta,“ uzatvára s nádejou.

Potrebnosť inštalácie zariadení zdôrazňuje aj Marina Kachan, riaditeľka predškolského zariadenia číslo 7 „Kolosok“ v dedine Katerynivka, ktorá leží len 14 kilometrov od kontaktnej vojenskej línie v Doneckom regióne. „Deti sú naša budúcnosť. Obzvlášť počas pandémie musíme klásť veľký dôraz na to, aby sa dbalo na dodržiavanie hygieny u detí, individuálna hygiena tu zohráva kľúčovú rolu,” hovorí.  

Aj vodné potrubia v Katerynivke sú staré a vzhľadom na ich zlý stav dochádza k častým haváriám a prerušeniu dodávok vody. Kvôli tomu, že vodné zdroje sa nachádzajú hlboko pod zemou, nie sú v dedine ani žiadne studne, ktoré by nahrádzali nespoľahlivé potrubia. Ich zastaranosť tiež spôsobuje, že voda, ktorá z nich tečie, je často zanesená a nevhodná na pitie.  V dedine sme nainštalovali vodné nádrže a čerpadlá nielen do materskej školy Kolosok, ale aj na miestnu základnú školu. Zamestnanci zariadení aj deti vďaka tomu získali stály prístup k tečúcej vode. Zariadenia tak môžu dodržiavať základné hygienické nariadenia a vyučovanie sa nemusí prerušovať kvôli výpadkom vody.  

Ďakujeme všetkým, ktorí myslia aj na malé školy, ako je tá naša,” hovorí riaditeľka základnej školy Svetlana Vladimirova. Verí, že zlepšenie podmienok školy môže mať vplyv na rozvoj celej dediny. Cez vzdelanie motivujú deti pre lepšiu budúcnosť a voda k tomu nevyhnutne patrí.   

Projekt „Support of fragile education and health response capacity to COVID-19 through strengthening water sanitation systems, enhancing community-based resilience and preparing Water Safety Plans“ realizujeme v spolupráci s našou lokálnou partnerskou organizáciou New Wave.

Tento projekt bol implementovaný s finančnou podporou od U.S. Department of State Office of the Assistance Coordinator for Europe and Eurasia under the DCP Program.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie