Prejsť na hlávný obsah
20 sep 2016
V kategóriach

Ďalšie otázniky nad čiernohorskou elektrárňou, v ktorej sa angažuje aj Slovensko

Čiernohorská elektráreň vzbudzuje pochybnosti doma i v krajinách, ktoré sa na projekte majú podieľať. Bude aj slovenská Eximbanka medzi tými, čo doplatia na tento ekonomicky nevýhodný a neekologický projekt?

Eximbanka SR, verejná inštitúcia podporujúca slovenských exportérov, má podľa informácií SES Tlmače do projektu vstúpiť spolu s partnerskou Českou exportní bankou. Kampanierka Človeka v ohrození rokovala  s najvyššími predstaviteľmi Eximbanky SR upozorňujúc ich na ekonomické aj ekologické riziká financovania uhoľnej elektrárne v Pljevlje.

„Zdá sa, že rozhodnutie je politicky motivované, Pljevlja sa môže javiť ako výhodná len pri veľmi tvorivom pohľade na ekonomické údaje,“ hodnotí situáciu Dana Mareková, vychádzajúc z kontra posudku našich kolegov z organizácie Bankwatch. Tí analyzovali štúdiu prestížnej firmy Deloitte, pričom zistili, že vychádza zo skreslených údajov: takmer dvojnásobných cien za elektrinu v porovnaní so súčasnosťou, o 10 % nižšími nákladmi na CO2 emisie a ťažobnými nákladmi uhoľnej bane, z ktorej sa má dovážať uhlie a počítali tiež s tým, že sa Čiernej Hore podarí vyrokovať odklad v implementácii EÚ schémy týkajúcej sa obchodovania s emisiami.

Devastujúce uhoľné projekty je však možné financovať zo štátom podporovaných exportných inštitúcií, akou je aj Eximbanka SR, len do konca roka. Od januára totiž platia pre financovanie uhoľných elektrární nové, prísnejšie pravidlá OECD, ktoré odrážajú klimatické ciele.

„Človek v ohrození zaslal Eximbanke SR ďalšiu žiadosť o informácie. Žiadame sprístupniť environmentálne dokumenty týkajúce sa elektrárne v Pljevlje. Z webovej stránky tejto inštitúcie, ktorej záväzky sú v plnej miere garantované štátom, sa verejnosť nedozvie nič o aktuálnych projektoch, takže sa ani nedá zistiť, v akej fáze rozhodovania sa projekt nachádza“ dodala Mareková.

Viac informácií: http://www.intellinews.com/montenegro-s-epcg-to-build-disputed-power-plant-as-a2a-secures-exit-route-105585/

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie