Prejsť na hlávný obsah

Contacts

People in Peril

Baštová 343/5
811 03 Bratislava

Billing information

Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5
811 03 Bratislava

IČO: 5008 2001
DIČ: 2120195154

nezisková organizácia registrovaná Okresným úradom Bratislava pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO

Donor care

Radka Horniaková
for individual donors

Ľuboslava Šestáková
for legal entities

Kristína Jediná

Head of Fundraising Department

kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk

+421948292829

LUKAS OSVALD

Lukáš Osvald

Head of Department Global Education

lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

Lenka Zápotocká

Head of Department of Social Integration Programs

lenka.zapotocka@clovekvohrozeni.sk

+421915601201

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie