Pomôž s nami ľuďom na Ukrajine

Na Ukrajine, v okolí mesta Mariupoľ, žijú ľudia stále v blízkosti bojovej línie. Pomôžte spolu s nami obyvateľom, ktorí prišli o svoje domovy a živobytie, ako aj osamoteným seniorom, ktorí potrebujú pomocnú ruku.

Jednorazový dar Pravidelný dar
Výška vášho daru
Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať dlhodobo aj pri našich ostatných projektoch.


3. Spôsob pravidelnej platby


Potvrdzujem, že som bol informovaný o spracovaní Osobných údajov v systéme DARUJME.sk a Ľudia Ľuďom
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk | powered by ĽudiaĽuďom.sk

Na Ukrajine od septembra 2019 pomáhame ľuďom, ktorých životy zasiahol vojnový konflikt. V nasledujúcich mesiacoch budeme poskytovať humanitárnu pomoc priamo v nárazníkovej zóne Doneckej oblasti na území kontrolovanom vládou Ukrajiny. Časti tejto oblasti sú stále pod priamym ostreľovaním.

Vaše dary pomôžu hneď troma spôsobmi


Situácia na východnej Ukrajine, ovplyvnená vojenským konfliktom, ktorý sa začal v roku 2014, je naďalej alarmujúca. Konflikt priamo zasiahol 4,4 milióna ľudí.

V okolí miesta Mariupoľ, v oblastiach, ktoré boli zasiahnuté vojenským konfliktom, budeme v nasledujúcich mesiacoch pracovať na troch hlavných cieľoch:


 • opraviť domovy zničené ostreľovaním
 • pomôcť osamoteným seniorom, ktorí potrebujú asistenciu
 • zamestnať miestnych obyvateľov, ktorí prišli o svoje živobytie
Váš príspevok môže znamenať viac opravených domov, nevyhnutnú pomoc pre viac seniorov a dlhšie zamestnanie miestnych.

Pre asistenciu seniorom vyškolíme 24 sociálnych pracovníkov z ľudí, ktorí v postihnutej oblasti žijú a sú nezamestnaní aj v dôsledku konfliktu. Starším obyvateľom, ktorí sú sami a potrebujú pomoc, budú asistovať s tým, čo práve potrebujú - od osobnej pomoci seniorom s vážnymi zdravotnými ťažkosťami, cez výpomoc v domácnosti, bežné nákupy, odvedenie k lekárovi, až po vybavovanie úradných záležitostí. Seniorov s chronickými chorobami budú pravidelne navštevovať a budú im poskytovať sociálnu pomoc aj hygienické balíčky. Za svoju prácu získajú mzdu, ktorá pomôže nielen im, ale aj ich rodinám.

„Vojna vždy najsilnejšie zasiahne tých, ktorí sú najviac bezbranní. Starší ľudia, ktorí majú často aj zdravotné problémy, potrebujú pomocnú ruku a ochranu. Živitelia rodín, ktorí prišli o prácu, potrebujú uživiť svoje rodiny. A všetci potrebujú strechu nad hlavou. Náš projekt to všetko prepája.“

Andrea Najvirtová, koordinátorka rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Okrem pomoci seniorom zabezpečíme aj rekonštrukciu zničených domov. V obciach Krasnogorka a Marinka v najbližších mesiacoch chceme zrekonštruovať 50 domov, ktoré boli poškodené vojenským konfliktom. Zima sa blíži a domy teraz svojich obyvateľov dostatočne nechránia. Poškodených domov je tu ale mnoho a preto potrebujeme aj Vašu pomoc.

Vďaka Vašej priamej pomoci môže mať viac rodín novú strechu nad hlavou či viac seniorov dostať potrebnú pomoc. Potreba v tejto oblasti je vysoká a každé euro má zmysel. Srdečne Vám ďakujeme.

Pomáhať môžete aj pravidelne


Pokiaľ sa rozhodnete prispievať pravidelne, stanete sa členom nášho Klubu priateľov Človeka v ohrození. Vďaka Vám budeme môcť pravidelne pomáhať stovkám ľudí.

 1. Vaše pravidelné dary umožnia zachraňovať životy
 2. Sami si určujete výšku príspevku a kedykoľvek ho môžete ukončiť
 3. Pravidelne vás budeme informovať, ako vaše dary pomáhajú
 4. Stanete sa súčasťou komunity darcov s pozvánkami na naše akcie a ďalšími výhodami
 5. Ako poďakovanie od nás dostanete každý rok permanentku na náš festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Kde pomáhajú príspevky z Klubu priateľov

 • na humanitárnu pomoc v zahraničí aj na Slovensku a na projekty rozvojovej spolupráce putuje spolu 50% vyzbieraných peňazí
 • na vzdelávanie na školách a na aktivity v komunitných centrách na Slovensku je určených 25% týchto zdrojov
 • 25% využívame na organizáciu pomoci a ďalší rozvoj organizácie

Z pravidelných darov členov Klubu priateľov vytvárame fond, vďaka ktorému po vypuknutí prírodnej katastrofy či ozbrojeného konfliktu nestrácame drahocenný čas, ktorý je potrebný na organizáciu verejnej zbierky, ale môžeme reagovať okamžite vo chvíľach, keď rýchlosť znamená ďalšie zachránené životy.

Ďakujeme, že pomáhate ľuďom v ohrození žiť bezpečnejší a dôstojnejší život!

CHCEM SA STAŤ ČLENOM KLUBU