Ich zdravie je aj naše zdravie

Šírenie koronavírusu na Slovensku výrazne ohrozuje rodiny na okraji našej spoločnosti. Pomôžme spoločne spomaliť postup ochorenia a zvládnuť túto krízovú situáciu. Ich zdravie je aj naše zdravie.

Jednorazový dar Pravidelný dar
Výška vášho daru
Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať dlhodobo aj pri našich ostatných projektoch.


3. Spôsob pravidelnej platby


Potvrdzujem, že som bol informovaný o spracovaní Osobných údajov v systéme DARUJME.sk a Ľudia Ľuďom

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk | powered by ĽudiaĽuďom.sk

Na Slovensku sú výrazne ohrozené rodiny, ktoré žijú v generačnej chudobe. Nemajú dostatok informácií, nemajú okolo seba záchrannú sieť a nepociťujú pomoc svojho okolia. Často nemajú ani len pitnú vodu, nieto ešte prostriedky na dezinfekciu. Už roky s nimi pracujeme v našich komunitných centrách a neprestávame ani v týchto ťažkých časoch

V aktuálnej krízovej situácii musíme držať spolu Ak sa nám ju podarí zvládnuť vo vylúčených komunitách, ochránime aj seba.

Ako pomáhame?  • Sprostredkovávame ochranné a dezinfekčné pomôcky v komunitách.
  • Informujeme rodiny, ako chrániť seba a svoje okolie
  • Pripravujeme sa na možné scenáre vývoja – nielen v našich komunitách
  • Naše komunitné centrá pracujú v krízovom režime , ktorý inšpiroval fungovanie centier po celom Slovensku.
  • Vytvorili sme akčnú skupinu, v ktorej sú aktívni odborníci, terénni pracovníci a pracovníčky, asistenti zdravia, zástupcovia neziskových organizácií a mnohí iní. Výmena skúseností, nápadov a dobrej praxe, ako aj koordinácia aktivít je dôležitá.
  • Mobilizujeme dobrovoľníkov a spolu s našimi zamestnancami šijeme ochranné rúška, ktorých je stále nedostatok.
  • Spolupracujeme so starostami a asistentmi zdravia a zostavujeme odporúčania pre krízové plány, aby sme (nielen my) boli čo najlepšie pripravení.
  • Komunikujeme s hlavnými aktérmi na celoštátnej úrovni – všetci dnes potrebujeme kvalitné a efektívne celoplošné opatrenia.
  • Informačná kampaň #KoronaTeMerel – podieľame sa na šírení informácií o prevencii a koronavíruse medzi ľuďmi z vylúčených komunít.
  • Informujeme verejnosť. V situácii, v ktorej sa nachádzame, ľahko stúpajú emócie a najľahšie je obviniť tých, ktorí sa vymykajú našim štandardom. Na to, aby sme všetci krízu úspešne zvládli, je však potrebné zachovať pokoj, snažiť sa pochopiť druhých a sústrediť sa na riešenia, nie na útoky. Každý chce byť zdravý, nie všetci však máme rovnaké možnosti a východiskové situácie.

Pridajte sa k našej pomoci

Naše kapacity - ľudské aj finančné, získané vďaka darcom, už naplno využívame. Ľudí, ktorí potrebujú pomoc je ale veľa a krízová situácia môže trvať pomerne dlho a vyvinúť sa nečakanými spôsobmi.

Každá pomoc je dôležitá. Prispieť môžete priamo jednorazovým darom alebo pravidelnými darmi.

Pravidelná podpora nám pritom umožní pracovať dlhšie a pomáhať vo väčšom rozsahu. Podporiť nás môžete aj cez 2% z dane z príjmu.

„Ľudia chcú byť zdraví a chcú chrániť svoje rodiny, či už žijú vo väčšinovej spoločnosti alebo na jej okraji. Každý sa však potrebuje dostať k informáciám a potrebuje možnosti a nástroje na ochranu seba aj svojich blízkych. Spoločne robíme všetko preto, aby sme im to aspoň čiastočne umožnili.“

Peter Adam, koordinátor sociálnej integrácie v organizácii Človek v ohrození.

Na našej stránke www.clovekvohrozeni.sk a na našom Facebooku budeme pravidelne zverejňovať aktuálne informácie o situácii.