Pomoc ľuďom z Ukrajiny

Nezabúdame, že Ukrajinci a Ukrajinky čelia každý deň vojne. Pomáhame priamo v Ukrajine tým, ktorí opustili svoje domovy, ale aj tým, ktorí prišli hľadať útočisko na Slovensko. Pridajte sa.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

100 €
50 €
30 €

50 €
30 €
15 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Vojna v susednej Ukrajine už vstupuje do tretieho roku. Pomáhajte s nami tým, ktorí stratili omnoho viac ako domov.

Vojna pokračuje a naďalej ničí životy

Ľudia na Ukrajine čelia fyzickým i psychickým problémom, na pocit ohrozenia sa zvyknúť nedá. Každodenné obavy z budúcnosti a zároveň snaha o normálne fungovanie sú vyčerpávajúce. Pomôžte a podajte pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú.

Od začiatku vojny opustilo svoje domovy viac ako 15 miliónov ľudí. Slovenské hranice prekročilo viac ako jeden milión ľudí. Podľa aktuálnych informácií až 14,6 milióna obyvateľov Ukrajiny bude potrebovať humanitárnu pomoc.

Jednou z najzraniteľnejších skupín sú ľudia žijúci na juhu a východe krajiny, vrátane okupovaných území. Chýba im jedlo, pitná voda, teplo, možnosť bezpečného úkrytu, ale aj psychologická a zdravotnícka pomoc. Ohrození sú však aj vnútorne vysídlení obyvatelia, ktorí museli odísť a denne sa obávajú o svojich milovaných aj opustené domovy.

Vojna už bude vstupovať do tretieho roku a únava ľudí aj západu všeobecne je obrovská. Nedostatok financií vytvára tlak. Veľa organizácií, aj tá naša, stojí pred rozhodnutím prioritizovať určité časti Ukrajiny. Neznamená to však, že v iných častiach Ukrajiny sú potreby ľudí naplnené.

Michaela Ptáčková, humanitárna pracovníčka Človeka v ohrození

Vojna pretrváva, potrebujeme vašu podporu, aby sme vedeli konať.

Dlhodobá podpora je v neistej situácii kľúčová

Charakter pomoci sa zmenil na dlhodobé aktivity, ktoré umožňujú zlepšiť kvalitu života. Bez darcov, ako ste vy, by sme pomoc nemohli uskutočňovať.

Doterajšia pomoc Ukrajine

 • Odhadujeme, že sme celkovo pomohli viac ako 217 500 ľuďom na Ukrajine. 
 • Doručili sme cca 3 800 ton materiálnej pomoci pre tisícky ľudí postihnutých vojnou v ôsmich oblastiach Ukrajiny. Dodávali sme pre nich pravidelne čerstvé a trvanlivé potraviny, hygienické výrobky ale aj nepotravinové položky ako matrace, elektrické spotrebiče alebo iný potrebný materiál do hromád, kolektívnych centier a iných zariadení. 
 • Dodali sme 2 652 ton palivového dreva určených pre 600 rodín počas zimy 2022 a 2023. 
 • V rámci programu ochrany sme vykonali viac ako 11 600 intervencií a poskytli služby približne 20 000 príjemcom. Zorganizovali sme 11 000 hodín voľnočasových aktivít pre deti, podporili rehabilitačné a vzdelávacie detské tábory pre viac ako 1 200 detí. 
 • Naše mobilné tímy poskytovali odbornú pomoc vo všetkých 6 rajónoch Zakarpatskej oblasti. 
 • Opravili sme a vybavili zariadením 20 priestorov pre deti, 20 bombových úkrytov, aby boli vhodné pre deti a tiež vystavali 20 detských ihrísk v oblasti Zakarpatska. 
 • Pre 1 830 vnútorne presídlených ľudí sme zlepšili rekonštrukciou alebo vybavením podmienky bývania a pomohli vytvoriť ubytovanie pre 1 047 ľudí, vrátane 40 detí z detského domova. Poskytli sme vybavenie pre 32 modulárnych domov, podporili 5 miestnych organizácií a iniciatív pri distribúcií zimného oblečenia pre deti. 

Pomoc a inklúzia na Slovensku

 • okrem pomoci na hraniciach sme na Slovensku poskytli psychosociálnu pomoc viac ako 4,7 tisícom ľudí, našich komunitných aktivít sa zúčastnilo viac ako 44,5 tisíca ľudí 
 • zrealizovali sme pre nich viac ako 15,5 tisíca intervencií pomoci 
 • ľuďom pomáhame so zamestnaním, vzdelávaním, vybavovaním vecí na úradoch, zdravotnou starostlivosťou, psychologickou podporou či riešením každodenných problémov 
 • otvorili sme vlastné centrá pomoci, kde ľuďom pomáhame a zároveň sa tu môžu stretávať v rámci komunity a vytvárať priateľstvá či zmysluplne tráviť voľný čas 
 • pre deti sme vytvorili bezpečné priestory v ubytovacích zariadeniach, organizujeme pre nich voľnočasové aktivity či im pomáhame s učením slovenčiny 
 • aktívne poskytujeme psychosociálnu pomoc v 4 samosprávnych krajoch na Slovensku 
 • prevádzkujeme telefonickú infolinku, cez ktorú sa môžu na nás obrátiť 

Zaistiť ubytovanie a stravu je nízky štandard. Ľudia na integráciu do našej spoločnosti potrebujú asistenciu. Nestačí byť v kontakte len prvých pár dní. Budú potrebovať sprevádzanie, kým si nájdu prácu a budú sa vedieť osamostatniť.

Lenka Zápotocká, vedúca oddelenia Programov sociálnej integrácie v Človeku v ohrození

Obrovská solidarita z prvých dní pomaly ustupuje, potreba pomoci však nie. Neopúšťame tých, ktorí našu pomoc stále potrebujú. Pridajte sa, pomáhajte s nami.

Prispieť môžete cez darovací formulár alebo cez internet banking / platobnou bránou
Účet verejnej zbierky:
IBAN SK77 1100 0000 0029 4613 3364
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol 1124