Pomoc v Afganistane

Ľudia v Afganistane dlhodobo čelia humanitárnej kríze spôsobenej vojenskými konfliktami, vysokou mierou chudoby a dopadmi klimatickej zmeny. Prevzatím moci Talibanom sa kríza v týchto dňoch ešte prehlbuje, narastá počet ľudí na úteku. Potreba humanitárnej pomoci na mieste každým dňom rastie.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

15 €
35 €
75 €

10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Správy z Afganistanu mrazia. Rýchle prevzatie moci hnutím Taliban znamená prehĺbenie humanitárnej krízy, ktorej ľudia v krajine čelia.  Narastá počet utečencov, ľudia prichádzajú o svoje domovy a bezpečie. V nejasnej a ťažkej situácii chceme pomôcť čo najskôr. Pridajte sa k pomoci.

Kríza v Afganistane sa prehlbuje. Ľudia potrebujú pomoc.

Podľa dát OSN sa do nedávna nachádzalo v krajine viac ako pol milióna vnútorných utečencov. V týchto dňoch ich počet narastá o ďalšie stovky tisíc. Podvýživou trpí takmer každé druhé dieťa do 5 rokov a polovica obyvateľov potrebuje pomoc so zabezpečením základných potrieb.

Vaše dary využijeme na poskytnutie akútnej humanitárnej pomoci v Afganistane s dôrazom na podporu najohrozenejších skupín – žien a detí. Tiež na pomoc afganským utečencom v zahraničí, hlavne v okolitých krajinách. Situácia sa stále vyvíja a jej smerovanie je nepredvídateľné. Spôsob pomoci budeme prispôsobovať aktuálnym okolnostiam a potrebám ľudí.

Už teraz vieme, že bude potrebné zabezpečiť základné životné potreby rodín cez:

  • distribúciu potravín a materiálu
  • zaistením provizórnych prístreškov
  • prístup k pitnej vode
  • poskytnutím priamej finančnej pomoci

Na pomoc ohrozeným skupinám v Afganistane sme vyčlenili z Klubu priateľov prvých 10 000 eur. Fond pomoci Klubu priateľov slúži pri katastrofách a vojnách, aby mohla prvá pomoc obetiam prísť rýchlo. Ďakujeme všetkým pravidelným darcom, že nám svojimi darmi umožňujú konať okamžite.

Človek v ohrození pôsobil v Afganistane v rokoch 2003 až 2015. Zameriavali sme sa hlavne na vzdelávanie. Rekonštruovali zničené školy aj stavali nové, pomohli kurzami pre ženy aby získali pracovné zručnosti a organizovali školenia tradičných pôrodných asistentiek. Podporili sme ženy zo sociálne slabých rodín a pre vdovy v ich podnikaní cez mikropôžičkový fond. Na severozápade krajiny sme stavali protipovodňové zábrany na ochranu miestnych poľnohospodárov. O to viac sa nás dotýka, keď vidíme zlú humanitárnu situáciu v krajine.

V Afganistane má dlhodobú misiu naša sesterská organizácia Člověk v tísni, ktorá má na mieste aj svojich miestnych pracovníkov. Cez nich sú pripravení distribuovať humanitárnu pomoc, keď to situácia v krajine umožní.

Foto: Jan Mrkvicka