Pomoc v Afganistane

Ľudia v Afganistane dlhodobo čelia humanitárnej kríze spôsobenej vojenskými konfliktami, vysokou mierou chudoby a dopadmi klimatickej zmeny. Prevzatím moci Talibanom sa kríza v týchto dňoch ešte prehlbuje, narastá počet ľudí na úteku. Potreba humanitárnej pomoci na mieste každým dňom rastie.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

15 €
35 €
75 €

10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovoSpôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk
I hereby confirm that I was informed about personal data processing in DARUJME.sk system

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.
I agree to the processing of my personal data provided in this consent for the purpose of inclusion in the database of donors People in Need Slovakia, for the care of the donor; informing about donation opportunities; information about the activities of this organization by post, electronically or by telephone, including audio recordings of telephone calls (recorded for the purpose of checking the quality of services provided) and statistics.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!
By confirming you agree with terms of use of DARUJME.sk In next step, you will be redirected to secure payment site, where you can fill payment data. You will get an information message after upon succesful receiving of your donation. Thank you!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Správy z Afganistanu mrazia. Rýchle prevzatie moci hnutím Taliban znamená prehĺbenie humanitárnej krízy, ktorej ľudia v krajine čelia.  Narastá počet utečencov, ľudia prichádzajú o svoje domovy a bezpečie. V nejasnej a ťažkej situácii chceme pomôcť čo najskôr. Pridajte sa k pomoci.

Kríza v Afganistane sa prehlbuje. Ľudia potrebujú pomoc.

Podľa dát OSN sa do nedávna nachádzalo v krajine viac ako pol milióna vnútorných utečencov. V týchto dňoch ich počet narastá o ďalšie stovky tisíc. Podvýživou trpí takmer každé druhé dieťa do 5 rokov a polovica obyvateľov potrebuje pomoc so zabezpečením základných potrieb.

Vaše dary využijeme na poskytnutie akútnej humanitárnej pomoci v Afganistane s dôrazom na podporu najohrozenejších skupín – žien a detí. Tiež na pomoc afganským utečencom v zahraničí, hlavne v okolitých krajinách. Situácia sa stále vyvíja a jej smerovanie je nepredvídateľné. Spôsob pomoci budeme prispôsobovať aktuálnym okolnostiam a potrebám ľudí.

Už teraz vieme, že bude potrebné zabezpečiť základné životné potreby rodín cez:

  • distribúciu potravín a materiálu
  • zaistením provizórnych prístreškov
  • prístup k pitnej vode
  • poskytnutím priamej finančnej pomoci

Na pomoc ohrozeným skupinám v Afganistane sme vyčlenili z Klubu priateľov prvých 10 000 eur. Fond pomoci Klubu priateľov slúži pri katastrofách a vojnách, aby mohla prvá pomoc obetiam prísť rýchlo. Ďakujeme všetkým pravidelným darcom, že nám svojimi darmi umožňujú konať okamžite.

Človek v ohrození pôsobil v Afganistane v rokoch 2003 až 2015. Zameriavali sme sa hlavne na vzdelávanie. Rekonštruovali zničené školy aj stavali nové, pomohli kurzami pre ženy aby získali pracovné zručnosti a organizovali školenia tradičných pôrodných asistentiek. Podporili sme ženy zo sociálne slabých rodín a pre vdovy v ich podnikaní cez mikropôžičkový fond. Na severozápade krajiny sme stavali protipovodňové zábrany na ochranu miestnych poľnohospodárov. O to viac sa nás dotýka, keď vidíme zlú humanitárnu situáciu v krajine.

V Afganistane má dlhodobú misiu naša sesterská organizácia Člověk v tísni, ktorá má na mieste aj svojich miestnych pracovníkov. Cez nich sú pripravení distribuovať humanitárnu pomoc, keď to situácia v krajine umožní.

Foto: Jan Mrkvicka