Bezpečný úkryt pre deti

Deti na severe Ukrajiny takmer denne čelia raketovým útokom. Počas vyučovania utekajú aj na dlhé hodiny do starých, tmavých a chladných krytov. Darujte bezpečné a dôstojné úkryty pre deti.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

100 €
50 €
30 €

50 €
30 €
15 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Opravujeme a zariaďujeme protiletecké kryty pre školy a škôlky na severe Ukrajiny. Vybudovanie bezpečných priestorov stojí množstvo času a hlavne zdrojov. Za každých 5 000 € dokážeme zabezpečiť dôstojnejšie podmienky v jednom kryte pre približne 200 detí. Pomôžte nám vybudovať bezpečné miesta pre deti.

Bezpečné úkryty pred bombardovaním

Sever Ukrajiny čoraz častejšie čelí vzdušným útokom zo strany Ruska. Ľudia sa tu snažia, aj napriek vždy prítomnému strachu, žiť bežným životom – dospelí chodia do práce, deti do školy, ak je to možné. Každá škola či škôlka musí byť pre prezenčné vyučovanie vybavená bezpečným krytom. Tie však chýbajú alebo sú vo veľmi zlom stave, čo predstavuje významnú prekážku pre prístup detí k vzdelaniu.

V súčasnosti má na severe protiletecké kryty alebo priestor v suteréne budovy zhruba 87% škôl a škôlok. Väčšina z nich ale nie je vyhovujúca pre deti, ktoré tam trávia niekedy aj dlhé hodiny. V podzemných priestoroch je tma, chlad, vlhko a nedostačujúce hygienické podmienky. Vážne problémy predstavuje aj zatekanie a nefunkčný systém vetrania a vykurovania. Chceme vytvoriť dôstojné podmienky, kde by mohli žiaci a žiačky pokračovať vo výučbe aj počas znenia alarmu.


Vďaka vyzbieraným darom zabezpečíme napríklad:
– postieľky pre škôlkarov a škôlkarky pre poobedný spánok
– lavice na vyučovanie
– opravy stien a podláh
– lepšie sanitárne podmienky
– kúrenie

Ak školy nemajú bezpečný priestor pre všetkých svojich žiakov a žiačky, nemôžu ich ani všetkých vyučovať prezenčne. Preto často funguje vzdelávanie v zmiešanom režime, kedy sa jeden týždeň učí v škole jedna polovica žiakov a žiačok a potom druhá polovica. Takýto režim však nie je vyhovujúci.

Deti zo sociálne slabších skupín nemajú vybavenie a v niektorých oblastiach nie je prístupný ani internet a nemôžu sa pripojiť, čím strácajú aj možnosť vzdelávania aj starostlivosti o mentálne zdravie.

Andrea Najvirtová, riaditeľka Človeka v ohrození

Obnovou ochranných krytov a poskytnutím vhodného vybavenia umožníme lepší prístup k vzdelávaniu detí a zabezpečíme im nepretržitú bezpečnosť počas leteckých výstrah.

Súčasné podmienky protivzdušných úkrytov:

miestnosť na výučbu
priestor na hru
vyučovanie počas bombových útokov

Oprava krytov na západe Ukrajiny

V tomto roku získalo lepšie podmienky v ochranných krytoch už 10 vzdelávacích inštitúcií. Poskytli sme tak bezpečnejšie a dôstojnejšie prostredie počas leteckých poplachov približne 4 320 deťom a 540 zamestnancom a zamestnankyniam škôl.

Jedným z príkladov pomoci je aj materská škôlka v meste Moršyn. Vychovávatelia a vychovávateľky tejto škôlky svojpomocne pracovali na úprave priestorov, do ktorých by mohli vziať detičky počas leteckých útokov. Pridali sme nové dvere, zmodernizovali elektroinštaláciu či nastavili elektrické ohrievače. Vhodné bezpečné miesto prispôsobené pre tých najmenších je nevyhnutné na zdravý psychický vývin a rozvoj osobnosti.

Sme neuveriteľne vďační za podporu od vašej organizácie. Naším ďalším krokom je premeniť voľnú miestnosť na útulnú jedáleň s veľkým stolom, kde sa deti môžu spoločne najesť, najmä pri dlhotrvajúcich náletoch.

Pani Halyna, riaditeľka materskej škôlky

Pozrite si, v akých podmienkach trávia čas ukrajinské deti, niekedy aj dlhé hodiny, počas vzdušných poplachov.

Protiletecký kryt v Černihivskej oblasti navštívila aj naša riaditeľka, Andrea Najvirtová.

V prvej vlne opráv rekonštruujeme protiletecké úkryty v mestách Kholmy, Kozylivka, Mikhaylo-Kotsiubynske a Vykhvostiv. Finančné prostriedky na tento projekt poskytli Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis – vďaka veľkorysej podpore Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku.