Pomôžte starkým v Libanone prežiť zimu v teple

Chudobní ľudia v Libanone bývajú v rozpadávajúcich sa domoch. Zimy na severe krajiny sú ťažké. Extrémne veľa prší, fúka, domy vlhnú, zatekajú a panuje v nich chlad. Ohrození sú najmä seniori. Dôchodky nedostávajú, musia sa spoľahnúť na pomoc iných. Pomôžte im prežiť zimu v teple a zdraví.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

15 €
35 €
100 €

Deka alebo matrac proti chladu
Nákup jedla pre rodinu na 2 týždne
Dom ochránený pred vlhkosťou a chladom
10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať dlhodobo aj pri našich ostatných projektoch.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovoSpôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk
I hereby confirm that I was informed about personal data processing in DARUJME.sk system

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.
I agree to the processing of my personal data provided in this consent for the purpose of inclusion in the database of donors People in Need Slovakia, for the care of the donor; informing about donation opportunities; information about the activities of this organization by post, electronically or by telephone, including audio recordings of telephone calls (recorded for the purpose of checking the quality of services provided) and statistics.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!
By confirming you agree with terms of use of DARUJME.sk In next step, you will be redirected to secure payment site, where you can fill payment data. You will get an information message after upon succesful receiving of your donation. Thank you!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

V Libanone sa už druhým rokom prehlbuje ekonomická kríza. Prichádzajúca zima situáciu ešte viac komplikuje, pretože v krajine nefunguje elektrina, chýba benzín a domy, v ktorých žijú chudobní, sú poničené. Ľudia často nemajú peniaze ani na potraviny, na nutné opravy a teplé oblečenie zdroje nezostávajú.

Najzraniteľnejšou skupinou sú starší ľudia – chudobní Libanonci aj sýrski utečenci v oblasti Tripolisu a na severe krajiny, kde vládne v zime extrémne veterné a daždivé počasie. V krajine neexistuje dôchodok, seniori nemajú žiadny príjem a sú odkázaní na svoje deti a príbuzných.

A čo tí, ktorí deti nemajú?

Pomôžte s nami ochrániť viac starkých pred chladom

Vďaka darcom, ktorí si kúpili skutočný darček Teplo domova a Teplé oblečenie môžeme pomôcť ochrániť pred zimou a chladom 35 domovov, kde žijú zraniteľní starí ľudia a vdovy. Aby netrpeli chladom a núdzou, zabezpečíme im:

  • Najnutnejšie opravy okien, dverí, striech a podláh
  • Izolačným náterom ochránime domy pred vlhkosťou
  • Priamou finančnou pomocou pomôžeme s nákupom potravín
  • Zabezpečíme matrace, deky a teplé oblečenie na ochranu pred chladom

„Ľudia si už na zlé podmienky zvykli, nesťažujú sa. Hovoria mi, že jedlo a to, aby deti chodili do školy, je najdôležitejšie. Na riešenie chladu a vybavenia na zimu im nezostávajú peniaze.“

Viola Ternényová, terénna pracovníčka Človeka v ohrození v Libanone

Pomoc potrebuje oveľa viac ľudí, ako dokážeme pokryť. Pridajte sa k nám a pomôžte ich pred zimou a hladom ochrániť čo najviac.

Každým ďalším darom budeme môcť prispieť ďalším starkým na najnutnejšie potreby a ochranu ich domovov.

Život v Libanone

Libanon je nádherná, ale ťažko skúšaná krajina zasiahnutá krízami na viacerých frontoch.

Za posledné 2 roky sa cena potravín zdvihla takmer 7-násobne. Hodnota meny klesla a práce je málo. Pre obmedzené zdroje príjmov sa až polovica Libanoncov nachádza pod hranicou chudoby a je ohrozená hladom. V extrémnej chudobe žije 90% Sýrčanov, ktorí do Libanonu utiekli pred vojnou. Čím ďalej, tým viac ľudí sa dostáva do situácie, kedy nevedia pokryť ani svoje základné potreby.