búrka_sušené mlieko_Shatila

búrka_sušené mlieko_Shatila

Distribúcia sušeného mlieka pre deti v utečeneckom tábore Shatila v hlavnom meste Bejrút.