Súčasťou otvorenejšej spoločnosti v Gagauzsku sú aj transparentné samosprávy

Občania potrebujú vedieť, čo sa v ich okolí deje a ako funguje samospráva, v ktorej žijú. Nie všade je to však samozrejmosťou.

Klientske centrá, podpora mládeže, ale aj transparentnejšie fungovanie. V autonómnej oblasti najchudobnejšieho štátu Európy pracujeme spolu s naším lokálnym partnerom Pro-Europa. Rôznymi spôsobmi zlepšujeme fungovanie samospráv a posilňujeme občiansku spoločnosť. Jedným z nich je aj sprehľadnenie fungovania samospráv pre obyvateľov.

Portály dávajú hlas ľuďom

V moldavskom regióne Gagauzsko sme podporili vznik a spustenie webových portálov pre tri samosprávy – Ceadir-Lunga, Copceac a Vulkanešti. Portály boli vytvorené, aby sa obyvatelia mohli ľahšie dostať k potrebným informáciám, ale tiež komunikovať s úradmi. Vďaka tomu sa môže posilniť nielen transparentnosť, ale aj efektivita samospráv.

Na daných portáloch je možné nájsť najrôznejšie dokumenty – od nariadení starostov, cez dôležité rozhodnutia až po údaje o rozpočte a jeho míňaní. Webstránky pritom fungujú aj opačne – obyvatelia na nich môžu zanechať odkazy smerujúce k oficiálnym autoritám.

„Kancelária starostu, ako aj zastupiteľstvo by celkovo mali byť bližšie k ľuďom a práca, ktorú vykonávajú, by mala byť priblížená k obyvateľom samospráv cez webstránky. Naše stránky vďaka podpore centra Pro-Europa fungujú už dlhšie, no teraz sme mohli spustiť špeciálnu sekciu, kde sú tieto informácie publikované podrobnejšie a kvalitnejšie,“ vyjadril sa pre portál gagauzinfo.md starosta jednej z troch samospráv, Anatoly Topal.

Moldavsko

Na portáloch je možné nájsť najrôznejšie potrebné dokumenty.

Dôležitá je prehľadnosť

Vytvorenie portálov a špeciálnych sekcií nebol jednoduchý proces. Samosprávy museli absolvovať množstvo konzultácií s IT expertom a projektovým tímom, aby sa im spoločne podarilo vytvoriť želaný výsledok.

Po vytvorení konečnej verzie portálov musel tiež expert vytvoriť príručky pre používanie. Tak pre zamestnancov samospráv, ako ja pre zainteresovaných občanov. Ten istý IT odborník tiež zrealizoval jednodňové školenie. Stránky boli vytvorené tak, aby sa na nich dalo jednoducho zorientovať.

Webové portály boli slávnostne spustené koncom marca, po moldavských voľbách. Po spustení sa však proces neskončil a nasledovala ešte informačná kampaň, aby sa obyvatelia a najmä mladí ľudia o týchto nástrojoch dozvedeli.

Okrem stretnutí so študentmi, študentkami a ich vyučujúcimi prebehla v miestnej televízii aj diskusia s expertkou a Anatolym Topalom, starostom mesta Ceadir-Lunga. Teraz už sú stránky naplno funkčné. Samosprávy na nich zverejňujú množstvo informácií, ku ktorým by sa predtým obyvatelia dostali len s ťažkosťami.

Moldavsko

V informačnej kampani sa viac ako 4000 ľudí dozvedelo o nových nástrojoch.

Človek v ohrození dlhodobo realizuje projekty výmeny skúseností v transformačných krajinách v oblasti efektívneho výkonu samospráv a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie, transparentnosti a kapacít občianskej spoločnosti. Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.