Návšteva z Albánska

Návšteva z Albánska

Návšteva Jalnej. Foto: Archív ČvO