Filipíny tábor

tábor Filipíny

Cieľom tábora bolo znížiť riziko toho, aby boli mladí ľudia ovplyvniteľní náboženskými extrémistami a teroristami.