Školské pomôcky pre ukrajinské deti

Uľahčite ukrajinským deťom prístup k vzdelávaniu. Darujte im školské pomôcky, batohy, či online hodiny. Pomôžme im spoločne naštartovať lepšiu budúcnosť.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte výšku pomoci

140 €
50 €
35 €

Podpora pre 4 deti
Pomôcky pre deti so špeciálnymi potrebami
Batoh a školské potreby
50 €
30 €
15 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Vojna v susednej Ukrajine spôsobila obrovské vysídľovanie nielen v rámci krajiny, ale aj za jej hranice. Okrem priameho ohrozenia životov ľudí je jedným z dôsledkov aj náročné pokračovanie vzdelávania detí, ktoré v Ukrajine ostali. Podporte kúpu školských pomôcok  pre vnútorne vysídlené deti a uľahčite im cestu k vzdelaniu aj v časoch vojny.

Darujme ukrajinským deťom lepšiu budúcnosť

Mnoho rodín v strachu o život opustilo svoje domovy a zamierili do zahraničia alebo na západ Ukrajiny do relatívne bezpečnejších oblastí. Toto vynútené sťahovanie zasahuje aj deti a ich prístup k vzdelávaniu a priamej školskej dochádzke. Veľa z nich študuje online, čo však vyžaduje počítač, neprerušované dodávky elektrickej energie a prístup k internetu. Nič z týchto pre nás bežných vecí však v Ukrajine nie je samozrejmosťou. V oblastiach, kde je to z hľadiska bezpečnosti možné, sa kladie veľký dôraz na denné prezenčné vzdelávanie detí, pretože tie potrebujú nielen vedomosti, ale aj rozvíjanie vzťahov a osobný kontakt s rovesníkmi.

Chceme uľahčiť nástup do nového školského roka deťom a rodinám, pre ktorých sú výdavky spojené so školou nad rámec ich skromných možností.

V septembri nastúpilo 330 detí do školy s radosťou

Prvé kolo odovzdávania školských pomôcok – batohov, peračníkov, pravítok a iných potrebných vecí, sme vďaka úžasným darcom a darkyniam stihli ešte pred začiatkom školského roka na Ukrajine. Za prvých takmer 12 500 eur dostalo veci do školy 330 žiakov a žiačok. Druhé kolo odovzdávania chystáme na konci septembra. Úžasnou správou je, že okrem ďalších darov sme získali na pomoc dodatočných 10 000 eur z matchingového programu. Jednotlivé dary sa tak podarilo takmer zdvojnásobiť. Vieme tak pomôcť ďalším deťom, ktoré to potrebujú.

Matchingový dar na tento projekt vo výške 10 000 eur poskytlo konzorcium Nadácie otvorenej spoločnosti a Nadácie Pontis z daru Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku.

Čo zabezpečíme pre žiakov a žiačky

Za 15 000 eur budeme vedieť pomôcť 300 vnútorne vysídleným deťom zo Zakarpatskej, Ľvovskej a Černivetskej oblasti. Z toho 60 detí potrebuje špeciálne pomôcky pre inkluzívne vzdelávanie.

Pomoc smerujeme do rodín, ktoré sú najzraniteľnejšie a najviac potrebujú podporu:

  • rodiny, ktoré žijú v kolektívnych centrách,
  • rodiny s jedným rodičom,
  • rodiny s viac ako 3 deťmi,
  • rodiny s členom so zdravotným znevýhodnením,
  • rodiny s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Školské súpravy pre deti v hodnote 35 eur budú obsahovať batoh a školské pomôcky podľa medzinárodných odporúčaní ako pastelky, nožnice, perá, ceruzky, gumu, strúhadlo na ceruzky, pravítka, zošity a podobne. Na podporu inkluzívneho vzdelávania 60-tim deťom poskytneme pomôcky v hodnote 50 eur.

Ďakujeme, že pomáhate a záleží vám na ľuďoch.

Photo Credit: People in Need