Rozvoj digitálnych zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Vďaka spoločnosti Accenture sa pracovníci našich 5 komunitných centier oboznámia s metodikou Code.org a budú ju vedieť aplikovať pri výučbe detí. Deti sa budú v centrách pravidelne stretávať na programovacom krúžku S(love)CODE. V každom centre vznikne krúžok programovania, ktorý budú vyškolení pracovníci viesť raz týždenne pre 5-10 detí vo veku 11-15 rokov z vylúčených rómskych komunít, v ktorých pôsobíme.

Program podporuje rozvoj logického myslenia aj u detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, otvára im nové možnosti, rozvíja kreativitu a môže pomôcť objaviť aj nové talenty a posunúť ich oveľa ďalej. Spoločnosť Accenture daruje komunitným centrám spolu 25 počítačov (5 pre každé centrum) a tieto sa okrem krúžku programovania budú používať pri mnohých iných aktivitách ako príprava do školy, komunikácia s úradmi a vyhľadávanie práce na internete.

Projekt podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.