Prejsť na hlávný obsah
27 nov 2011

Projekt Watch and Change – Jeden svet na školách (2008- 2011)

Do predchádzajúceho ročníka projektu Jeden svet na školách, v roku 2007, sa zapojilo 150 stredných škôl z celého Slovenska.

Cieľom projektu bolo a naďalej je poskytnúť školám filmy, informácie a aktivity k témam, ktoré vedú mladých ľudí k premýšľaniu o hodnotách otvorenej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti a upriamujú pozornosť na dianie v rozvojových krajinách.

Zároveň s našou podporou nabádajú žiakov a žiačky ku kritickému mysleniu, otvorenej diskusii, formovaniu vlastných názorov, rozširovaniu sociálneho a kultúrneho povedomia, prepájaniu súvislostí, uvedomeniu si príčin a dôsledkov javov a problémov, k empatii a zodpovednosti.

To všetko sú ciele, ktoré sa ťažko dosahujú tradičnou formou vzdelávania, či frontálnymi prednáškami. Preto využívame moderné metódy, ako sú dokumentárne filmy, interaktívne aktivity, integrované a projektové vyučovanie. Sú to metódy, ktoré stále nie sú na slovenských školách dostatočne etablované. So zvyšujúcou sa konkurenciou medzi školami, reformou školstva a najmä dynamicky sa meniacimi požiadavkami samotných žiakov/žiačiek si i sami pedagógovia/pedagogičky uvedomujú potrebu zmeny obsahu a formy doterajšieho vzdelávania.

Súčasťou projektových aktivít sú školenia pre pedagógov a pedagogičky. Ich cieľom je zoznámiť pedagógov s metódami práce, s využívaním dokumentárneho filmu a iných audiovizuálnych techník, vyskúšať si niektoré interaktívne aktivity z našich príručiek a implementovať inovatívny obsah a formu vzdelávania do výučby na stredných školách.

V rokoch 2008 a 2009 sa uskutočnilo  5 školení pre celkovo 73 pedagógov a pedagogičiek.Taktiež sme zorganizovali 3 školenia pre 44 budúcich pedagógov a pedagogičky. Počas medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v roku 2008 i v roku 2009 (november) sme v rámci tohto projektu pripravili dopoludňajšie premietania vybraných filmov spojené s diskusiami pre spolu 4 000 žiakov a žiačok stredných škôl.

V roku 2009 sme viac ako 200 školám distribuovali metodický balík, ktorého súčasťou je pdf metodická príručka Jeden svet na školách a dokumentárne filmy na súvisiace témy (HIV/AIDS, deti ulice, demokracia, rozvojová pomoc, nášľapné míny, presun výroby do rozvojových krajín, zodpovedné spotrebiteľské správanie).

V apríli 2010 sme vyhlásili súťaž námetov na sociálny spot „Čo na nich vidíš“ určenú pre stredoškolákov a stredoškoláčky. Čítajte viac a prečítajte si víťazný námet.

Anotácie filmov, ktoré ponúkame v rámci metodického balíka:

 

 

Ešte stále máte možnosť zapojiť sa do projektu. V prípade záujmu prosím vyplňte priloženú doc návratku.

 

Projekt nie je určený žiakom a žiačkam mladším ako 15 rokov.

Kontaktná osoba:

Katarína Probstová -koordinátorka projektu Watch and Change

Tel.: 02/5542 2254

E-mail: probstova@clovekvohrozeni.sk

 

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovaný programom SlovakAid.

 

Fotogaléria:

 

školenie pre pedagógov - október 2009
školenie pre budúcich pedagógov - november 2009
predstavenie pre školy v rámci festivalu Jeden svet 2009

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie