Prejsť na hlávný obsah

Vedúci/a telefundraisingu

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok (6 hod.)

Mzda: 1 050 EUR/mesiac pri 6 hod. úväzku

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL? PRÁCU S MEDZINÁRODNÝM PRESAHOM?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

1. Personálne riadenie call centra

– nábor a výber telefonistov/tiek (a ďalších členov/iek tímu)

– sledovanie vzdelávacích/rozvojových potrieb telefonistov/tiek – individuálne plány rozvoja, príprava školenia na mieru pre potreby call centra

– hodnotenie a odmeňovanie telefonistov/tiek

– tvorba personálnej stratégie oddelenia

2. Rozvoj telefonistov

– vstupné školenia nových zamestnancov/kyne

– pravidelné spätné väzby telefonistom/tkám

– školenie komunikačných zručností aj programových školení o ČvO

– príprava rozvojových aktivít s dôrazom na prevenciu vyhorenia

– konzultácie členov/iek tímu

– tvorba manuálov pre potreby oddelenia

3. Kontrola kvality/efektivity

– plánuje volanie v ročnom a mesačnom výhľade

– zodpovednosť za kvalitu hovorov – tvorba scenárov pre hovory, pravidelne sleduje a hodnotí hovory a správnosť zápisu do DTB, rieši prípadné pripomienky darcov

– zodpovednosť za efektivitu call centra – sleduje úspešnosť, rýchlosť volaní, dĺžku hovorov a pod.

– skúšobné / doplňujúce fundraisingové telefonovanie

4. Daktela/Salesforce a technický vývoj call centra

– konzultuje/iniciuje technický vývoj DTB či ústredne

– komunikuje s dodávateľom virtuálnej ústredne a call centra

– školí obsluhu databázy telefonistov a ďalších, kto s TF modulom pracujú, zodpovedá za správnosť údajov, ktoré TF do databáze zadáva

5. Stratégia a administratíva

– stanovenie stratégie oddelenia telefundraisingu

– plánovanie aktivít a príjmov oddelenia celoročne

– vyhodnocovanie príjmov oddelenia na mesačnej báze

– formulácia emailových šablón odosielaných systémami

– vedenie administratívnej podpory – zodpovednosť za vybavenie emailov darcom, ktoré sa týkajú telefundraisingových kampaní, odoslanie uvítacích listov a pod.

– príprava a spracovanie zmlúv telefonistov

– kontrola výpisov hovorov a správnosti záznamov v DTB

– príprava materiálov pre telefonistov (k novým kampaniam, prepisy rozhovorov a pod.)

6. Fundraising

– podľa potreby spolupráca pri ďalších činnostiach fundraisingového oddelenia

– pomoc pri organizácii a realizácii eventov organizácie

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete

• sme výborný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, v ktorom je radosť pracovať

• podporujeme nápady svojich kolegov tímovou prácou na ich realizácii

• užívame si 5 dní dovolenky navyše

• máme 3 dni sick days

• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office

• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou

• máme prístup na vzdelávací portál Seduo 

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?
– zaujíma ťa problematika humanitárnej a rozvojovej pomoci

– si empatická/ý a ľudský prístup ti je blízky

– si komunikačne zručný/á

– máš skúsenosť s vedením tímu

– máš skúsenosť s prácou na call centre

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Vedúci/a telefundraisungu. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme!

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie