Prejsť na hlávný obsah

Vedúci/a pre oblasť vzdelávania

Miesto práce: remote/home office

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1600 EUR/mesiac.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

• Zodpovednosť za strategické, koncepčné a obsahové nastavenie programu Vzdelávanie v organizácii ČvO v súlade s víziou a cieľmi organizácie ČvO ako aj s požiadavkami projektov;
• Rozvoj a spolupráca so školami, pomoc a podpora školám vo forme konzultácii a poradenstva;
• Spolupráca s inštitúciami verejnej správy, zamestnávateľmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami;
• Rozvoj programov neformálneho vzdelávania a kariérového poradenstva primarne pre deti z vylúčených rómskych komunít a ľudí utejajúcich pred vojnou z UA(odídencov/utečencov z UA);
• Spolupráca na tvorbe metodík, metodických materiálov, programov, pomôcok a procesov súvisiacich s rozvojom vyššie spomenutých komunít a ich implementácia ;
• Metodické vedenie a poskytovanie podpory v oblasti vzdelávania cieľových skupín pracovníkom priamo v teréne;
• Sledovanie najnovších trendov v oblasti vzdelávania a inklúzie
• Sledovanie školskej legislatívy;
• Aktívna účasť na konferenciách a iných vzdelávacích aktivitách;
• Metodické vedenie a usmerňovanie koordinátorov a odborných zamestnancov v teréne;
• Monitorovanie a evaluácia vzdelávancích programov, tvorba indikátorov;
• Služobné cesty do regiónov;
• Účasť na poradách.

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:
– zaujímavá práca v jednej z najväčších neziskových organizácií na Slovensku
– práca v príjemnom kolektíve, kde preferujeme neformálne vzťahy,
– podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov, online kurzy, školenia
– rôzne zamestnanecké výhody (5 dní dovolenky navyše, 3 dni sickdays)
– športujeme a relaxujeme s Multisport kartou

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

• Pedagogické vzdelanie 2 stupňa (učiteľstvo, špeciálna pedagogika), prípadne iného príbuzného odboru
• Skúsenosť s učením detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a vylúčených komunít výhodou
• Skúsenosť s prácou s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami výhodou
• Skúsenosť s inakosťou vo vzdelávaní výhodou
• Veľmi dobré prezentačné a komunikačné schopnosti
• Skúsenosť s vedením tímu
• Zodpovedný prístup a schopnosť organizácie a plánovania práce
• Znalosť školskej legislatívy a trendov v oblasti vzdelávania

Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Vedúci/a pre oblasť vzdelávania. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie