Terénny pracovník / Terénna pracovníčka – Ukrajina

Miesto: Mariupoľ, Ukrajina
Úväzok: 100%
Nástup: október 2019 – december 2019 (3 mesiace)
Plat: 1200 eur brutto /mesačne

Na oddelenie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce hľadáme terénneho pracovníka na projekt  “Zlepšenie kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva postihnutých vojenským konfliktom v Doneckej oblasti”, zameraný na zlepšenie sociálnych a hygienických podmienok obyvateľstva žijúceho v zóne konfliktu, predovšetkým zraniteľných ľudí a ľudí s chronickými chorobami, prostredníctvom lepšieho prístupu k domácej starostlivosti a opravám ich domácnosti.

Náplň práce:

 • Po dobu troch mesiacov priamo v teréne supervízovať aktivity zamerané na opravu vojnou poškodených domov v regióne Doneck
 • Dohľad nad správnym nastavením projektu s partnerskou organizáciou, administratívna práca, príprava podkladov, práca s dokumentáciou atď.
 • Komunikácia s projektovým tímom, dodávateľmi, externými partnermi, sociálnymi pracovníkmi a beneficientami
 • Pravidelné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov, čerpania zdrojov, fotodokumentácia atď.
 • Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • Podľa potreby realizácia iných podporných aktivít Človeka v ohrození v regióne

Čo očakávame?

 • Preukázateľné skúsenosti s prácou v mimovládnych organizáciach, s realizáciou humanitárnych intervencií alebo rozvojových projektov
 • Plynulú znalosť anglického a ukrajinského/ruského jazyka
 • Technické zručnosti alebo škola technického zamerania, ale najmä skúsenosti v oblasti stavebníctva sú veľmi vítané
 • Základná znalosť humanitárnej logistiky, práce v konfliktných kontextoch a procedúr bezpečnosti výhodou
 • Komunikatívnosť, flexibilitu, zodpovednosť a samostatnosť
 • Schopnosť zvládať stresové situácie

Čo Vám ponúkame?

 • Vaša práca bude mať zmysel
 • Dostanete zodpovednosť a dôveru vo vaše schopnosti a tiež podporu celého tímu
 • Neformálne pracovné prostredie
 • Plat 1200 eur brutto/mesačne

Ak sa k nám chcete pridať, pošlite krátky motivačný list (vrátane očakávaného platu) a svoj životopis (obidva dokumenty v angličtine) do 10. augusta 2019 na praca@clovekvohrozeni.sk s predmetom emailu: „Terénny pracovník/Terénna pracovníčka – Ukrajina“.

Človek v ohrození pri prijímaní do zamestnania uplatňuje zásadu rovnosti príležitosti a vylučuje akúkoľvek formu diskriminácie.