Terénny/-a koordinátor/-ka v Moldavsku

Miesto výkonu práce: Komrat, Moldavsko
Úväzok: 100%
Obdobie výkonu práce: 1. október 2019 – 31. august 2020
Plat: 1100 Eur hrubá mzda + diéty

Na oddelenie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce hľadáme terénneho pracovníka na dobu 11 mesiacov na projekt „Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia“, ktorého hlavným cieľom je zefektívnenie fungovania samospráv a posilnenie občianskej spoločnosti v týchto dvoch regiónoch.

Náplň práce:

 • Manažment projektu podporeného SlovakAid a implementovaného v spolupráci s lokálnou partnerskou organizáciou v Gagauzsku
 • Koordinácia projektového tímu (projektová koordinátorka, finančný manažér) a expertov zapojených do projektu
 • Spolupráca s partnerskou organizáciou, práca s beneficientmi projektu (samosprávami a mládežníckymi aktivistami) a ďalšími zúčastnenými subjektmi
 • Plánovanie a implementácia projektových aktivít, vrátane tvorby obsahu aktivít
 • Finančné a naratívne reportovanie projektu
 • Monitorovanie a evaluácia výsledkov projektu
 • Nadväzovane a udržiavanie dobrých vzťahov s relevantnými medzinárodnými a lokálnymi aktérmi v rámci implementácie projektu a potenciálnych nových projektov
 • Podieľanie sa na tvorbe nových projektov (návrhy projektových zámerov, tvorba projektov a písanie projektových žiadostí)
 • Budovanie kapacít v témach dobrej správy vecí verejných a občianskej spoločnosti
 • Ďalšie úlohy podľa potreby

Čo očakávame?

 • Absolvovanie minimálne bakalárskeho štúdia v oblasti rozvojových a/alebo humanitárnych štúdií, medzinárodných vzťahov, medzinárodného práva, ľudských práv a ďalších relevantných študijných odborov
 • Výborná úroveň (hovorová i písomná) anglického a dobrá znalosť ruského jazyka
 • Minimálne 2 roky relevantných skúseností, pričom skúsenosti s prácou v oblasti podpory občianskej spoločnosti a dobrého vládnutia (transparentnosť a zefektívňovanie služieb občanom) sú výhodou
 • Dobré pochopenie politických problémov a trendov v regióne krajín Východného partnerstva, odborná orientácia na Moldavsko výhodou
 • Výborné komunikačné, medziľudské a organizačné zručnosti
 • Kritické myslenie, analytické schopnosti a schopnosť riešenia problémov
 • Flexibilita a schopnosť samostatne pracovať pod časovým stresom
 • Spoľahlivá a samostatná osobnosť
 • Dynamická a na výsledky zameraná osobnosť
 • Preukázaná schopnosť pracovať samostatne a ako efektívna súčasť tímu

Čo Vám ponúkame?

 • Vaša práca bude mať zmysel
 • Dostanete zodpovednosť a dôveru vo Vaše schopnosti a tiež podporu celého tímu
 • Neformálne pracovné prostredie
 • Možnosť profesijného rastu

Ak sa k nám chcete pridať, pošlite svoj životopis, motivačný list a krátku esej (v anglickom jazyku, max. 1 strana) na tému: „Role of Slovak NGOs in strengthening good governance in Eastern Partnership countries“ do 05.09.2019 na adresu praca@clovekvohrozeni.sk s predmetom emailu: „Terénny koordinátor/terénna koordinátorka – Moldavsko“.

Človek v ohrození pri prijímaní do zamestnania uplatňuje zásadu rovnosti príležitostí a vylučuje akúkoľvek formu diskriminácie.