Stážistka/stážista – Oddelenie humanitárnej a rozvojovej pomoci

Zaujímajú Ťa témy ako rozvojová pomoc a ľudské práva na Slovensku a vo svete? Hľadáme stážistku alebo stážistu pre sekciu humanitárnej a rozvojovej pomoci. Počas troch až šiestich mesiacov, získaš prax v neziskovom sektore a nadobudneš skúsenosti spojené s administratívou rozvojových projektov v rôznych krajinách ako Libanon, Moldavsko, Albánsko či Kuba.

Pozícia je vhodná ako prax popri štúdiu na vysokej škole v rozsahu 20 hodín týždenne. Aktuálne hľadáme stážistku alebo stážistku s nástupom od februára 2019, na obdobie minimálne tri mesiace.

Úlohy:

 •  Desk research v rámci jednotlivých projektov, či zámerov oddelenia,
 • Admin a projektový manažment (príprava podkladov, komunikácia s terénnymi pracovníkmi, príprava krátkych reportov, atď.),
 • Plánovanie projektov, proces tvorby projektov,
 • Drobné preklady a ďalšie každodenné úlohy v rámci práce oddelenia a spolupráce naprieč organizáciou, asistencia pri vytváraní a písaní nových projektov,
 • Práca s databázou,
 • Vyhľadávanie nových projektových možností a zahraničných partnerov.

Témové zaradenie projektov: vzdelávanie v utečeneckom prostredí, podpora občianskej spoločnosti, vzdelávanie k ľudsko-právnemu povedomiu na Slovensku a v zahraničí.

Požiadavky:

 • štúdium na VŠ humanitného zamerania,
 • jazykové znalosti: angličtina pokročilý, iný jazyk výhodou (predovšetkým španielčina alebo ruština),
 • flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť,
 • Záujem o/orientácia na: rozvojovú a humanitárnu problematiku , ľudské práva, (enviromentálne témy, vzdelávanie, medzinárodné vzťahy, atď.),
 • Pozitívny vzťah k písaniu textov (aj pozitívny vzťah k slovenskej a anglickej gramatike), rovnako pozitívny vzťah k balíčku Microsoft Office,
 • Entuziazmus pre zapojenie sa do činnosti organizácie aj mimo práce oddelenia.

Ak sa k nám chceš pridať, pošli krátky motivačný list a svoj životopis do 25. januára na lucia.sobekova@clovekvohrozeni.sk s predmetom „Stáž RDD“.