Stážistka/stážista – Oddelenie humanitárnej a rozvojovej pomoci

Zaujímajú Ťa témy ako rozvojová pomoc a ľudské práva na Slovensku a vo svete? Hľadáme stážistku alebo stážistu pre sekciu humanitárnej a rozvojovej pomoci. Počas troch až šiestich mesiacov, získaš prax v neziskovom sektore a nadobudneš skúsenosti spojené s administratívou rozvojových projektov v rôznych krajinách ako Libanon, Moldavsko, Albánsko či Kuba.

Úlohy:

* Desk research v rámci jednotlivých projektov, či zámerov oddelenia,

* Admin a projektový manažment (príprava podkladov, komunikácia s terénnymi pracovníkmi, príprava krátkych reportov, atď.),

* Plánovanie projektov, proces tvorby projektov,

* Drobné preklady a ďalšie každodenné úlohy v rámci práce oddelenia a spolupráce naprieč organizáciou, asistencia pri vytváraní a písaní nových projektov,

* Práca s databázou,

* Vyhľadávanie nových projektových možností a zahraničných partnerov.

Témové zaradenie projektov: vzdelávanie v utečeneckom prostredí, podpora občianskej spoločnosti, vzdelávanie k ľudsko-právnemu povedomiu na Slovensku a v zahraničí.

Požiadavky:

* štúdium na VŠ humanitného zamerania,

* jazykové znalosti: angličtina pokročilý, iný jazyk výhodou (predovšetkým španielčina alebo ruština),

* flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť

* Záujem o/orientácia na: rozvojovú a humanitárnu problematiku , ľudské práva, (enviromentálne témy, vzdelávanie, medzinárodné vzťahy, atď.)

* Pozitívny vzťah k písaniu textov (aj pozitívny vzťah k slovenskej a anglickej gramatike), rovnako pozitívny vzťah k balíčku Microsoft Office

* Entuziazmus pre zapojenie sa do činnosti organizácie aj mimo práce oddelenia

Ak sa k nám chceš pridať, pošli krátky motivačný list a svoj životopis do 21. mája na lucia.sobekova@clovekvohrozeni.sk s predmetom „Stáž RDD“.