Prejsť na hlávný obsah

Sociálny/a pracovník/čka pre prácu s ľuďmi, utekajúcimi pred konfliktom na Ukrajine pre okres Žilina – Senior

Miesto práce: Žilina

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1 200 EUR/mesiac

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Pomôž nám zabezpečiť chod našej kancelárie a vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre našich kolegov a kolegyne.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

• POSKYTOVAŤ SOCIÁLNE PORADENSTVO a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klientov

• Zodpovedať za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít pre ľudí, utekajúcich pred konfliktom na Ukrajine, ktorí sa ocitli na území Slovenska (a zotrvávajú na ňom po určitú dobu)

• Zisťovať a mapovať potreby klientov v oblasti sociálnych služieb a ich potenciál

• Podporovať a rozvíjať ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť

• Poskytovať základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčať a sprostredkúvať ďalšiu odbornú pomoc

• Vyhľadávať a sieťovať sa s lokálnymi aktérmi (samospráva, MVO …)

• Napomáhať sociálnej integrácii klienta/ov do komunity

• Vykonávať sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, najmä pri základných sociálnych aktivitách

• Viesť evidenciu o odborných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov

• Vyhodnocovať výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska konzultácii s metodikom programu a podporným tímom

• Zúčastňovať sa na pravidelných poradách zamestnancov

• Skupinové aktivity

• Súčasťou práce je vzdelávanie

• Plniť ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
 • sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
 • podporujeme Tvoje nápady tímovou prácou na ich realizácii
 • užívame si 5 dní dovolenky navyše
 • máme 3 dni sick days
 • využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
 • športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
 • máme prístup na vzdelávací portál Seduo

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

 • • MÁŠ PRAX V SOCIÁLNEJ OBLASTI NAJMÄ V SOCIÁLNOM PORADENSTVE, TERÉNNEJ SLUŽBE ČI KOMUNITNEJ PRÁCI
 • • prax v neziskovom sektore je rovnako pre teba pracovnou výhodou
 • • zvládaš základné administratívne zručnosti
 • • KOMUNIKUJEŠ V UKRAJINSKOM ALEBO RUSKOM JAZYKU
 • • máš odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými si spolupracoval/a
 • • Tvojou silnou stránkou sú:
 • – empatia a flexibilita, komunikačné a organizačné zručnosti, orientácia na cieľ;
 • – schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania;
 • – schopnosť kooperácie a vedenia tímu;
 • o schopnosť zostať neutrálny a riešiť konflikty alternatívnymi formami;
 • – motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách;
 • – schopnosť rozpoznať konflikt záujmov.

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Sociálny pracovník . V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme!

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie