Prejsť na hlávný obsah

Senior Programme Coordinator (Good Governance, Eastern partnership)

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok/živnosť

Mzda: 1 700 EUR/mesiac. Skutočná výška mzdy bude upravená v závislosti od skúseností.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Pomôž nám zabezpečiť chod našej kancelárie a vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre našich kolegov a kolegyne.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

• pôsobí v centrále Človeka v ohrození ako hlavný zodpovedný/hlavná zodpovedná pre programy rozvojovej spolupráce v oblastiach dobrej správy vecí verejných a rozvoja občianskej spoločnosti, koordinuje odbornú podporu z centrály pre tímy v teréne, zastrešuje odbornú stránku a posilňuje koordináciu
• zohráva kľúčovú úlohu v procese strategického rozvoja a smerovania týchto programov vrátane rozvoja projektového portfólia
• spolupracuje priamo s manažmentom programov v cieľových krajinách a projektovými manažérmi na podpore pre efektívnu a včasnú realizáciu projektov; zodpovedá za projektový manažment strategických projektov
• preberá zodpovednosť za dodržiavanie postupov a štandardov Človeka v ohrození a osobitných požiadaviek, vyplývajúcich zo spolupráce s donormi, riadi naplnenie rozpočtov/výdavkov/sleduje prognózy a vypracováva a predkladá reporty donorom
• identifikuje nové možnosti financovania, spolupracuje s donormi a prispieva k vypracovaniu nových návrhov projektov
• podporuje riadenie ľudských zdrojov súvisiace s programami v krajinách, vrátane náboru, riadenia výkonnosti, budovania kapacít a mentorstva
• pomáha pri príprave a realizácii plánov monitorovania a evaluácie, hĺbkových analýz a metodík pre zabezpečenie kvality výstupov programov
• rozvíja a udržiava kľúčové vzťahy so zainteresovanými stranami aj externými zainteresovanými stranami, ako sú donori, inštitúcie alebo medzinárodní partneri
• reprezentuje organizáciu na stretnutiach s donormi, štátnymi, regionálnymi a miestnymi úradmi, medzinárodnými organizáciami, médiami, ako aj voči ostatným relevantným aktérom
• vykonáva ďalšie povinnosti podľa potreby

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
 • sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
 • podporujeme Tvoje nápady tímovou prácou na ich realizácii
 • užívame si 5 dní dovolenky navyše
 • máme 3 dni sick days
 • využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
 • športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
 • máme prístup na vzdelávací portál Seduo

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

 •  vysokoškolské vzdelanie v relevantnej oblasti
 • máš najmenej 3 roky pracovné skúsenosti v sektore podpory dobrej správy vecí verejných (good governance) a/alebo budovania občianskej spoločnosti
 • máš najmenej 3 roky pracovné skúsenosti v manažovaní projektov, organizácii workshopov a koordinovaní úloh i tímu
 • pracovná skúsenosť zo zahraničia a z neziskového sektora výhodou
 • vieš analyzovať a riešiť problémy, organizovať a plánovať prácu a dodržiavať termíny
 • máš výborné komunikačné zručnosti, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tvoje myslenie je „open mind“ – otvorené so schopnosťou adaptability, flexibility občas i improvizácie
 • ovládaš Microsoft Outlook, Microsoft Excel, PowerPoint na pokročilej úrovni
 • plynule komunikuješ (slovom i písmom) v anglickom jazyku min. na úrovni C1, znalosť ruského jazyka výhodou
 • pri práci si iniciatívny/a, samostatný/á, spoľahlivý/á a zodpovedný/á so zmyslom pre detail

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Senior Programme Coordinator . V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme!

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie