Prejsť na hlávný obsah

Senior Finančný/á manažér/ka

Miesto práce: Prešov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: od 2 000 EUR/mesiac. Skutočná výška mzdy bude upravená v závislosti od skúseností a praxe kandidáta/tky.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL? PRÁCU S MEDZINÁRODNÝM PRESAHOM?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Do nášho finančného tímu, pôsobiaceho na Slovensku, hľadáme skúseného/skúsenú finančného/finančnú manažéra/manažérku, ktorý/á nám odstráži správnosť finančných tokov pri našich aktivitách a projektoch.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

PROGRAMOVÉ ZODPOVEDNOSTI:

• finančne riadiť a plánovať programové oddelenie v spolupráci s vedúcim oddelenia

• riadiť, poskytovať metodickú podporu a usmerňovať tím finančných manažérov projektov a finančných asistentov, vrátane zahraničných misií

• spolupracovať pri príprave rozpočtu oddelenia, priebežné zapracovávanie zmien, sledovanie a reportovanie čerpania rozpočtov

• participácia na príprave rozpočtov pre nové projekty v súlade s požiadavkami donora a potrebami oddelenia

• alokácia nákladov na projekty vrátane personálnych nákladov, koordinácia medzi projektami v súlade s potrebami oddelenia

• koordinácia prípravy podkladov v prípade auditov / procesných auditov za oddelenie

• spolupráca pri príprave účtovnej závierky organizácie, výročnej správy

• nastavovanie procesov v rámci teamu oddelenia súvisiacich s finančným riadením oddelenia a ich súlad s účtovnými postupmi, požiadavkami donorov a právnymi predpismi SR,

• kontrola účtovania projektov v napojení na Hlavného účtovníka organizácie

• zodpovednosť za plnenie reportovacích termínov oddelenia

• v prípade prideleného projektu – Finančné riadenie projektu

CELOORGANIZAČNÉ ZODPOVEDNOSTI:

• spoluzodpovednosť za strategické a finančné smerovanie a rozvoj organizácie,

• v spolupráci s ostatnými oddeleniami, adaptácia a zavádzanie finančných smerníc, procesov a systémov, aby zodpovedali medzinárodným štandardom v humanitárnom sektore a boli vhodné pri reakcii na náhle humanitárne krízy

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete

• sme výborný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, v ktorom je radosť pracovať

• podporujeme nápady svojich kolegov tímovou prácou na ich realizácii

• užívame si 5 dní dovolenky navyše

• máme 3 dni sick days

• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office

• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou

• máme prístup na vzdelávací portál Seduo 

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?
• ​• máš ekonomické vzdelanie úrovne:
​o nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
​o vysokoškolské I. Stupňa
​o vysokoškolské II. Stupňa
​• pracoval/a si minimálne 5 rokov vo finančnom manažmente
​• prax v neziskovom sektore je pre Teba výhodou
​• ovládaš základy podvojného účtovníctva
​• práca s excelom na pokročilej úrovni je Ti blízka
​• vyznáš sa v súvisiacich zákonoch
​• ovládaš anglický jazyk min. na úrovni B2
​• máš skúsenosť s prácou s ekonomickým softvérom (skúsenosť s prácou v programe Money S4 je výhodou)
​• pri práci si samostatný/á, spoľahlivý/á a zodpovedný/á

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Senior FM. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme!

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie