Prejsť na hlávný obsah

Pracovník/-čka Komunitného centra Plavecký Štvrtok

Máš chuť robiť dobré veci a podávať pomocnú ruku tam, kde to najviac treba?
Chceš pracovať v priamej, kontaktnej práci s deťmi, mladými ľuďmi a s celými ich rodinami?
Zvládneš pripravovať a viesť preventívne aktivity a záujmové činnosti založené na nízkoprahovom princípe?
Láka ťa byť súčasťou skvelého tímu mladých ľudí, s možnosťou osobnostného a profesionálneho rastu?
Túžiš byť aktivátorom zmien, realizátorom vlastného projektu?
Vyhovuje ti flexibilný pracovný čas a stabilné zázemie veľkej mimovládnej organizácie a dlhodobého trojročného projektu?

Ak si na väčšinu otázok vyššie odpovedal áno, tak SI TO PRÁVE TY, koho hľadáme !!!

Prihlás sa k nám na výberové konanie na pozíciu Pracovníka do Komunitného centra (KC) v Plaveckom Štvrtku, s dobrou dostupnosťou vlakom, či autom z Bratislavy (30min). Je pre Teba pripravená práca na plný pracovný úväzok s nástupom podľa dohody.

Tešíme sa na Teba!

Ak Ťa ponuka zaujala, neváhaj a zašli:

  • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, 
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
  • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor), 
  • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, 
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, 
  • informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné), 
  • súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

poštou (alebo osobne) na adresu Človek v ohrození, n. o. , Baštová 5, 811 03 Bratislava.

Vhodných uchádzačov budeme pozývať na osobný pohovor v Plaveckom Štvrtku.

Oznam o výberovom konaní nájdete tu.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie