Prejsť na hlávný obsah

Operations Manager

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1 900 EUR/mesiac

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Do nášho manažment tímu hľadáme skúsený profil osobnosti v oblasti nastavovania a riadenia organizácie a implementácie procesov prevádzky.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

 • ROZSAH ROLE:
 • Zodpovednosť za definovanie prevádzkovej stratégie pre ČVO v aktuálnej fáze organizácie.
 • Dohliadanie na hladkú prevádzku organizácie.
 • Podpora efektívneho fungovania prevádzkovej stránky všetkých programov.
 • Stabilizácia interných servisných úrovní pre oblasť právnych služieb, IT a administratívnej podpory.
 • Zodpovednosť za plánovanie, koordináciu a kontrolu zdrojov prevádzkového rozpočtu.
 • Rozvoj systémov a politík pre oblasť prevádzky.
 • PRIAMO RIADI
 • Prevádzkové smerovanie organizácie prostredníctvom kľúčových iniciatív a v rámci schváleného prevádzkového rozpočtu.
 • Systémy a prevádzkové činnosti, ktoré podporujú výkon programových aktivít.
 • Dodržiavanie prevádzkového rozpočtu vrátane plánovania, priebežného sledovania a optimalizácie nákladov.
 • Efektívnu komunikáciu medzi Operations teamom a ostatnými programovými a podpornými oddeleniami.
 • Výhľadovo zastrešenie ďalších prevádzkových agiend: logistika, obstarávanie, compliance
 • TEAMOVO RIADI
 • Organizačný rozvoj v programoch:
 • Podpora a mentoring manažérov v oblasti optimalizácie prevádzkových činností ČVO.
 • Právne záležitosti:
 • Dohliada na súlad so zákonmi v prevádzkovej oblasti.
 • Koordinuje servisnú úroveň externého právnika ČVO pre programy.
 • Monitoruje interné potreby programov v tejto oblasti a prináša riešenia.
 • Informačné technológie:
 • Koordinuje plnenie IT stratégie v aktuálnej rastovej fáze a pri zohľadnení komplexných potrieb ČVO.
 • Dohliada na efektívne riešenia IT infraštruktúry na celoorganizačnej úrovni.
 • Dohliada na monitorovanie servisných úrovní a dodavateľských vzťahov v oblasti IT a pravidelne vyhodnocuje pomer interné role x outsourcing.
 • Facility management na lokalitách:
 • Udržiava priateľské prostredie pre zamestnancov, ktoré inšpiruje angažovanosť.
 • Dohliada na zmluvné aspekty prenajatých priestorov, na proces obstarávania a na nákladovo efektívny chod pobočiek ČVO v rámci schváleného rozpočtu.
 • Dohliada na plánovanie a kalkuláciu renovácií a vybavenia a dohliada na nevyhnutné opravy a výmeny podľa zmluvných podmienok.
 • Dohliada na efektívne objednávanie materiálu (kancelárske, upratovacie, kuchynské).
 • Dohliada na efektívny obeh dokumentov a potrebné lokálne úkony na archiváciu dokumentov podľa potrieb ČVO a zákona o registrácii.
 • Cestovanie a údržba áut:
 • Dohliada na efektívny interný systém rezervácií a používania aut a dohliada na potrebné poistné krytie, servis a súvisiace úkony.
 • Poskytuje príslušnú konzultáciu programovým oddeleniam.
 • Dohliada na efektívne lokálne zmluvy s hotelmi na zabezpečenie požadovanej dostupnosti ubytovania pre cestujúcich členov tímu.

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • užívame si o 5 dní dovolenky viac
 • 3 sick days
 • flexibilnú pracovnú dobu a občas aj prácu z domu
 • máš možnosť vybaviť si u nás Multisport kartu
 • ponúkame ti možnosť kariérne rásť
 • vďaka tvojej práci dostanú ľudia možnosť žiť lepší život, pretože vďaka financiám, na ktoré budeš dohliadať, môžu fungovať projekty tu, ale aj v zahraničí
 • pracovať pre medzinárodne uznávanú neziskovú organizáciu a v super kolektíve
 • tvoje nápady nás zaujímajú
 • ak sa rád vzdelávaš, poskytneme ti prístup na portál Seduo naša spoločná práca má zmysel
 • OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

SKÚSENOSTI
o Minimálne 7 rokov praxe v samostatnom riadení prevádzky v menšej alebo strednej organizácii, vrátane IT, právnych a compliance záležitostí.
o Aspoň 3 roky praxe v projektovom plánovaní a rozpočtovaní.
o Skúsenosť s riadením menšieho teamu, ideálne aj v remote mode.
o Silný stakeholder manažment skill.
o Vedomosť o aktuálnych prevádzkových trendoch pre neziskové spoločnosti.

ĎALŠIE POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE:
• Strategické a strednodobé uvažovanie
• Systematické uvažovanie
• Tímový duch
• Schopnosť viesť ľudí
• Schopnosť riešiť problémy
• Orientácia na výsledky
• Dobré komunikačné schopnosti
• Silné (písomné a ústne) komunikačné schopnosti

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Operations Manager. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme!

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie