Prejsť na hlávný obsah

Odborný/a pracovník/čka pre prácu s ľuďmi, utekajúcimi pred konfliktom na Ukrajine pre okres Prešov

Miesto práce: Prešov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 1 000 – 1 100 eur/mesiac (skutočná výška mzdy bude upravená v závislosti od skúseností)

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna/jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

 • POSKYTOVAŤ SOCIÁLNE PORADENSTVO a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klientov
 • Zodpovedať za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít pre ľudí, utekajúcich pred konfliktom na Ukrajine, ktorí sa ocitli na území Slovenska (a zotrvávajú na ňom po určitú dobu)
 • Zisťovať a mapovať potreby klientov v oblasti sociálnych služieb a ich potenciál
 • Podporovať a rozvíjať ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť
 • Poskytovať základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčať a sprostredkúvať ďalšiu odbornú pomoc
 • Vyhľadávať a sieťovať sa s lokálnymi aktérmi (samospráva, MVO …)
 • Napomáhať sociálnej integrácii klienta/ov do komunity
 • Vykonávať sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, najmä pri základných sociálnych aktivitách
 • Viesť evidenciu o odborných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
 • Vyhodnocovať výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska konzultácii s metodikom programu a podporným tímom
 • Zúčastňovať sa na pravidelných poradách zamestnancov
 • Plniť ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
 • sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
 • podporujeme Tvoje nápady tímovou prácou na ich realizácii
 • užívame si 5 dní dovolenky navyše
 • máme 3 dni sick days
 • využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
 • športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
 • máme prístup na vzdelávací portál Seduo

AKO SI ŤA PREDSTAVUJEME:

 • máš vzdelanie v oblasti sociálna práca alebo v príbuzných odboroch (pedagogika, humanitné odbory) úrovne: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
 • máš prax v sociálnej oblasti, najmä v sociálnom poradenstve, terénnej službe či komunitnej práci
 • prax v neziskovom sektore je rovnako pre teba pracovnou výhodou
 • ovládaš prácu s PC, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, prácu s internetom na základnej/užívateľskej úrovni
 • zvládaš základné administratívne zručnosti
 • komunikuješ v ukrajinskom alebo ruskom jazyku
 • máš odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými si spolupracoval/a
 • tvojou silnou stránkou sú: empatia a flexibilita, komunikačné a organizačné zručnosti, orientácia na cieľ; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; schopnosť zostať neutrálny a riešiť konflikty alternatívnymi formami; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov.

Ak ťa ponuka zaujala a rád/rada by si sa k nám pridal/a, neváhaj a ozvi sa spolu so svojím životopisom Zuzane Bosákovej – zuzana.bosakova@clovekvohrozeni.sk s predmetom “Odborný pracovník„.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie