Prejsť na hlávný obsah

Komunitný/á pracovník/čka

Miesto práce: Prešov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1200 EUR/mesiac.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?
Úlohou komunitného/nej pracovníka/čky
•  Identifikácia a hodnotenie potrieb zraniteľných skupín v regióne Prešov;
• Zabezpečenie primeranej podpory zraniteľným skupinám vo forme informácií, riadenia a rôznych služieb, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť ich životné podmienky;
• Spolupráca s miestnymi neziskovými organizáciami, samosprávami a vládnymi agentúrami či zariadeniami, ktoré sa zaoberajú problematikou zraniteľných skupín;
• Pravidelné zúčastňovanie sa na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.;
• Navrhovanie a organizácia vzdelávacích a informačných programov, workshopov a tréningov pre zraniteľné skupiny s cieľom podporovať ich osobný a profesijný rozvoj;
• Podpora inklúzie a integrácie zraniteľných skupín do spoločnosti;
• Facilitácia verejných zhromaždení, rozhodovacích a strategických stretnutí v lokalitách;
• Poskytovanie jednotlivcom individuálnu podporu a poradenstvo v rôznych oblastiach (zamestnanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a bytové otázky na základnej úrovni);
• Plnenie sprostredkovateľskej úlohy medzi zraniteľnými skupinami a relevantnými inštitúciami a organizáciami;
• Sledovanie účinnosti a výsledkov rôznych programov a služieb, ktoré sa poskytujú zraniteľným skupinám ako aj vyhodnocovanie ich účinnosti;
• Organizovanie kampaní a aktivít na zvýšenie povedomia o rizikách a výzvach, ktorým čelia zraniteľné skupiny a podporovať prevenciu;
• Pomoc zraniteľným skupinám nájsť a rozvíjať sociálne kontakty a podporovať ich účasť v komunitnom živote;
• Asistencia zraniteľným skupinám získať prístup k zdrojom, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť ich životné podmienky;
• Udržiavanie presnej evidencie a dokumentácie o poskytovaní služieb a podpore zraniteľným skupinám. Zisťovať a mapovať potreby detí, mládeže a dospelých cez metódy a techniky sociálnej diagnostiky;

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:
• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

• máš výborné ogranizačné a komunikačné schopnosti
• pri práci si iniciatívny/a, samostatný/á, spoľahlivý/á a zodpovedný/á so zmyslom pre detail a systematickú prácu
• tvoje myslenie je „open mind“ – otvorené so schopnosťou adaptability, flexibility občas i improvizácie
• máš skúsenosť so sieťovaním a s komunitnou prácou
• znalosť rómskeho jazyka je tvojou výhodou
• znalosť ukrajinského jazyka, prípadne ruského jazyka je tvojou výhodou

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Komunitný/á pracovník/čka V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie