Prejsť na hlávný obsah

Komunitný/á koordinátor/ka

Miesto práce: Košice

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1200 EUR/mesiac.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?
Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.
Komunitný pracovník vykonáva činnosti podľa pokynov nadriadeného (regionálneho koordinátora, prípadne sociálneho pracovníka v lokalite), a to hlavne:
• pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;
• pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;
• podľa potreby sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);
• poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich
vychádzajúcich, analyzuje problémy;
• sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;
• poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;
• mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby
komunitných rád, pracovných skupín…), spolupracuje s nimi;
• buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;
• plánuje a realizuje komunitné akcie, verejné zhromaždenia
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov
• spoločne so svojim tímom a komunitou organizuje komunitné aktivity


ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:
• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

• výborné ogranizačné a komunikačné schopnosti
• pri práci si iniciatívny/a, samostatný/á, spoľahlivý/á a zodpovedný/á so zmyslom pre detail a systematickú prácu
• tvoje myslenie je „open mind“ – otvorené so schopnosťou adaptability, flexibility občas i improvizácie
• skúsenosť si sieťovaním a komunitnou prácou – výhodou
• k výkonu práce je potrebné VLASTNÉ AUTO

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Komunitný/á koordinátor/ka. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie