Prejsť na hlávný obsah

HR manažér/ka

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1 900 EUR/mesiac. Skutočná výška mzdy bude upravená v závislosti od skúseností a praxe kandidáta/tky.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL? PRÁCU S MEDZINÁRODNÝM PRESAHOM?
Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?
Úloha HR je rozhodujúca pri zabezpečovaní efektívneho riadenia ľudských zdrojov organizácie a ich zosúladenia s našim humanitárnym poslaním. Tvojou úlohou bude najmä:
• Strategické riadenie ľudských zdrojov: rozvoj a implementácia stratégie v oblasti ľudských zdrojov v súlade s poslaním, cieľmi a stratégiou organizácie; spoluzodpovednosť za prevedenie organizácie zmenou a za strategické smerovanie a rozvoj organizácie ako člen/-ka najužšieho vedenia organizácie
• Získavanie talentov: Dohľad nad procesmi náboru a výberu zamestnancov s cieľom zabezpečiť, aby organizácia prilákala a udržala si motivovaných a odborných zamestnancov, vrátane z medzinárodného prostredia; realizácia náboru a výberu pre manažérske pozície v štruktúre centrály.
• Spokojnosť na pracovisku: vytváranie vzťahov so zamestnancami, riešenie sťažností a vytváranie pozitívnej a inkluzívnej kultúry na pracovisku, ktorá prispieva k spokojnosti zamestnancov
• Tvorba smerníc: vypracúvanie a aktualizácia smerníc a postupov v oblasti ľudských zdrojov; zabezpečovanie súladu s zákonmi SR a v spolupráci s HR kolegami zodpovednými za našu pomoc v zahraničí zabezpečovanie súladu s medzinárodnými predpismi a štandardami v humanitárnom sektore.
• Odmeňovanie a benefity: nastavovanie politiky odmeňovania, mzdových úrovní a benefitov s cieľom prilákať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov a zároveň efektívne spravovať rozpočty
• Školenia a rozvoj: realizácia programov školení a rozvoja s cieľom zlepšiť zručnosti a kompetencie zamestnancov, vrátane školení pri nástupe zamestnanca
• Riadenie výkonnosti: rozvoj systémov a procesov riadenia výkonnosti vrátane pravidelných hodnotení a procesov spätnej väzby.
• Dodržiavanie predpisov: zabezpečenie dodržiavanie slovenských a medzinárodných pracovných zákonov (v spolupráci s HR kolegami zodpovednými za našu pomoc v zahraničí), požiadaviek donorov a interných procesov.
• Reakcia na náhle humanitárne krízy: budovanie pripravenosti organizácie na rýchlu mobilizáciu ľudských zdrojov v reakcii na náhle humanitárne krízové situácie.
• Partnerstvá: Spolupráca s ostatnými oddeleniami a externými partnermi na podporu poslania organizácie.
• Manažment HR rozpočtu: efektívne riadenie rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov
• Riadenie HR tímu: vedenie a metodické usmerňovanie 5-členného tímu HR oddelenia
• Bezpečnosť a ochrana: podporuje tím rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zamestnancov pracujúcich v potenciálne rizikovom prostredí.
• Reporting a dokumentácia: Vedenie záznamov, príprava správ a zabezpečenie aktuálnosti všetkej dokumentácie týkajúcej sa ľudských zdrojov; rozvíjanie interného HR software.
• Medzinárodné pôsobenie: v spolupráci s HR kolegami zodpovednými za našu pomoc v zahraničí, riešenie zložitých medzinárodných záležitostí v oblasti ľudských zdrojov vrátane víz, pracovných povolení a interkultúrneho riadenia.

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• sme dynamický akčný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, máme radi výzvy a zmysluplnosť našej práce
• po skokovom náraste minulý rok sa nachádzame v zaujímavej fáze rozvoja organizácie s potrebou upevňovania základov a formovania „nadstavby“, potrebnej pre zvládnutie novej veľkosti
• poskytujeme priestor pre iniciatívu, sebarealizáciu a profesionálny rast
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?
• minimálne 3 roky skúsenosti v roli riadenia HR
• skúsenosť v neziskovom alebo humanitárnom sektore, a/alebo medzinárodná skúsenosť výhodou
• vyznáš sa v súvisiacich zákonoch
• máš vysokoškolské vzdelanie v relevantnej oblasti
• plynule komunikuješ (ústne i písomne) v anglickom jazyku min. na úrovni B2 (angličtina je súčasťou každodennej práce)
• Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Powerpoint na úrovni pokročilý/á sú pre Teba hračkou
• skúsenosť s prácou s HR softvérom (skúsenosť s prácou v programe VEMA výhodou)
• máš výborné komunikačné zručnosti a príjemné vystupovanie
• máš záujem pochopiť špecifiká humanitárneho sektoru, v ktorom organizácia pôsobí
• dokážeš pracovať samostatne, precízne a zodpovedne a môžeme sa na Teba spoľahnúť
• si schopný/á efektívne komunikovať na všetkých úrovniach organizácie, máš negociačné a prezentačné skúsenosti
• si tímový/á hráč/ka, flexibilný/á a autonómny/a

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: HR manažér/ka. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme!

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie