Prejsť na hlávný obsah

FIN: Hlavný účtovník/Hlavná účtovníčka

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 2 000 EUR/mesiac

Pomáhaj s nami tým, ktorí to najviac potrebujú a začni robiť prácu, ktorá má zmysel.

Človek v ohrození je nezisková organizácia, v ktorej záleží na každom jednom človeku. Našu pomoc poskytujeme na Slovensku aj v zahraničí a preto, aby všetko fungovali tak, ako má, vytvárame príjemné pracovné prostredie.

Ovládaš účtovné zákony, záleží ti na detailoch, si dynamický/á a čísla sú ti blízke? Pridaj sa do nášho vysoko produktívneho a dobre naladeného tímu

ČO BUDE TVOJOU NÁPLŇOU PRÁCE?

• zastrešenie účtovníctva, nadväzujúceho reportingu, compliance a daní
• zodpovednosť za nastavovanie a kontrolu účtovných procesov,
• zodpovednosť za finančno-administratívnu stránku organizácie a zabezpečenie súladu so
zákonmi SR a krajín pôsobenia organizácie, pravidlami efektívneho fungovania a v súlade s požiadavkami donorov
• koordinácia prípravy ročnej závierky
• zodpovednosť za prípravu podkladov k auditom
• vedenie a metodické usmerňovanie účtovníkov na centrále a na zahraničnej pobočke,
usmerňovanie finančných manažérov v účtovných záležitostiach
• komunikácia s bankami, audítormi, finančnými a daňovými orgánmi zastupovanie riaditeľky organizácie
• spoluzodpovednosť za rozvoj finančného software organizácie, v spolupráci s prevádzkovou manažérkou a externým dodávateľom

ČO BY TO BOLA ZA PRÁCA BEZ BENEFITOV? TIETO TI PONÚKAME MY

• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• sme dynamický akčný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, máme radi výzvy a zmysluplnosť našej práce
• po skokovom náraste minulý rok sa nachádzame v zaujímavej fáze rozvoja organizácie s potrebou upevňovania základov a formovania „nadstavby“, potrebnej pre zvládnutie novej veľkosti
• poskytujeme priestor pre iniciatívu, sebarealizáciu a profesionálny rast
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

AKO SI ŤA PREDSTAVUJEME:
• Máš odborné vedomosti v oblasti účtovníctva, finančného manažmentu, cash flow manažmentu a reportingu
• výborné analytické schopnosti, schopnosť nastaviť efektívny reporting a procesy
• expertnú úroveň práce s Excel, Power BI výhodou
• schopnosť efektívne komunikovať na všetkých úrovniach organizácie,
• záujem pochopiť špecifiká humanitárneho sektoru, v ktorom organizácia pôsobí
• znalosť angličtiny na úrovni B2
• skúsenosti a radosť z riadenia tímu, výhodou skúsenosť riadenia na diaľku
• samostatnosť, zodpovednosť a zmysel pre detail
• skúsenosť s prácou s ekonomickým softvérom (skúsenosť s prácou v programe Money výhodou), pokročilé ovládanie nástrojov Office 365
• vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
• otvorené „open mind“ myslenie – so schopnosťou adaptability, flexibility a hľadania riešení

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

ČO ĎALEJ:

Ak sa ti pozícia pozdáva, pošli svoje CV a motivačný list na adresu praca@clovekvohrozeni.sk s uvedení v predmete emailu: Hlavný účtovník/Hlavná účtovníčka “. Upozorňujeme, že žiadosti budeme posudzovať priebežne, preto v prípade záujmu odporúčame včas reagovať.
V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme.

Ak chceš vedieť o nás viac, pozri našu stránku: https://clovekvohrozeni.sk

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie