Prejsť na hlávný obsah

FIN: Finančný/á riaditeľ/ka

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 2 500 EUR/mesiac

Človek v ohrození reagoval na vypuknutie vojny v susednej Ukrajine od prvých dní – pomáhali sme ľuďom utekajúcim pred vojnou najprv na hraniciach a postupne priamo na Ukrajine a v slovenských mestách. Od začiatku invázie sme pomohli zmierniť dopady a poskytnúť dôstojnejšie podmienky pre viac ako 200 tisíc ľudí v hodnote viac ako 7 mil EUR.
V dôsledku rozšírenia našich aktivít na Slovensku, ale najmä v zahraničí, tím Človeka v ohrození skokovo narástol na viac ako 200 ľudí. Ročný rozpočet organizácie dosiahol v roku 2023 viac ako 9 mil. EUR. Organizácia vstúpila do novej fázy rozvoja a internacionalizácie, v ktorej ju čakajú nové výzvy, s cieľom efektívne a kvalitne pomáhať zraniteľným skupinám na Slovensku, reagovať na veľké globálne krízy a náhle katastrofy doma a vo svete a scitlivovať spoločnosť.
Pre túto fázu hľadáme novú/nového Finančného riaditeľa/riaditeľku, ktorý organizáciu posunie smerom k napĺňaniu tejto vízie.

ČO BUDE TVOJOU NÁPLŇOU PRÁCE?

• spoluzodpovednosť za strategické a finančné smerovanie a rozvoj organizácie ako člen/-ka najužšieho vedenia organizácie
• zodpovednosť za finančnú a administratívnu stránku organizácie v súlade so zákonmi SR a krajín pôsobenia organizácie, pravidlami efektívneho hospodárenia, efektívneho fungovania a v súlade s požiadavkami donorov, zastrešenie účtovníctva, kontrolingu, compliance a daní
• príprava, riadenie a pravidelné reportovanie čerpania rozpočtu organizácie
• pravidelná analýza finančných výsledkov, zodpovednosť za riadenie finančných rizík, riadenie cash flow organizácie
• zodpovednosť za prípravu podkladov k auditom a ročnej závierky, finančného plánu organizácie a podkladov pre strategické rozhodovanie
• koordinácia prípravy rozpočtov k podávaným projektom a zabezpečenie kvalitného vyúčtovania skončených projektov
• vedenie a metodické usmerňovanie 12-členného tímu finančného oddelenia
• usmerňovanie finančných manažérov na zahraničných pobočkách, s cieľom naplniť stratégiu organizácie
• aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami organizácie, ako aj s zahraničnými pobočkami organizácie
• komunikácia s bankami, audítormi, finančnými a daňovými orgánmi zastupovanie riaditeľky organizácie
• zodpovednosť za rozvoj finančného software organizácie, v spolupráci s prevádzkovou manažérkou a externým dodávateľom
• v spolupráci s ostatnými oddeleniami, adaptácia a zavádzanie procesov a systémov, aby zodpovedali medzinárodným štandardom v humanitárnom sektore a boli vhodné pri reakcii na náhle humanitárne krízy.

ČO BY TO BOLA ZA PRÁCA BEZ BENEFITOV? TIETO TI PONÚKAME MY

• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• sme dynamický akčný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, máme radi výzvy a zmysluplnosť našej práce
• po skokovom náraste minulý rok sa nachádzame v zaujímavej fáze rozvoja organizácie s potrebou upevňovania základov a formovania „nadstavby“, potrebnej pre zvládnutie novej veľkosti
• poskytujeme priestor pre iniciatívu, sebarealizáciu a profesionálny rast
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

AKO SI ŤA PREDSTAVUJEME:

minimálne 3 roky skúsenosti v roli CFO resp. finančného riaditeľa/-ky (skúsenosť v neziskovom alebo humanitárnom sektore, a/alebo medzinárodná skúsenosť výhodou)
• odborné vedomosti v oblasti účtovníctva, finančného manažmentu, cash flow manažmentu a reportingu
• výborné analytické schopnosti, schopnosť nastaviť efektívny reporting a procesy
• schopnosť efektívne komunikovať na všetkých úrovniach organizácie, negociačné a prezentačné skúsenosti
• záujem pochopiť špecifiká humanitárneho sektoru, v ktorom organizácia pôsobí
• znalosť angličtiny na úrovni C1
• skúsenosti a radosť z riadenia tímu
• skúsenosti s prípravou rozpočtov, riadením cashflow a manažovaním finančných tokov
• samostatnosť, zodpovednosť a zmysel pre detail
• skúsenosť s prácou s ekonomickým softvérom (skúsenosť s prácou v programe Money výhodou), pokročilé ovládanie nástrojov Office 365
• vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
• otvorené „open mind“ myslenie – so schopnosťou adaptability, flexibility a hľadania riešení

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

ČO ĎALEJ:

Ak sa ti pozícia pozdáva, pošli svoje CV a motivačný list na adresu praca@clovekvohrozeni.sk s uvedení v predmete emailu: Finančný/á riaditeľ/ka “. V prípade, že nás Tvoj životopis zaujme , ozveme sa ti. 🙂

Ak chceš vedieť o nás viac, pozri našu stránku: https://clovekvohrozeni.sk

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie