Prejsť na hlávný obsah

Dobrovoľník /-čka v Moldavsku (náklady hradené)


Humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete sa venujeme už vyše 20 rokov. Vďaka finančnej podpore 
SlovakAid ponúkame možnosť zapojiť sa do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Moldavska za zmysluplnou prácou. Svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k dobrej veci a podporiť ľudí, ktorí to potrebujú. V Moldavsku máme aktuálne rozbehnutý jeden projekt, ktorý nadväzuje na naše dlhoročné pôsobenie v krajine, a preto presne vieme, čo by ťa čakalo – skvelý kolektív partnerskej organizácie, zabehnutá kancelária a zaujímavé field tripy, náplň práce pri ktorej sa veľa naučíš a najmä priateľskí miestni ľudia, pre ktorých naša pomoc veľa znamená.  

Vysielanie, ako aj realizácia aktivít v krajine sú v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými a epidemiologickými opatreniami.  

HRADENÉ NÁKLADY: Všetky náklady sú hradené zo zdrojov SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, COVID-19 testu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu (ubytovanie a strava).  

ZAČIATOK: ideálne január 2022  

MIESTO PÔSOBENIA:  Komrat / Kišiňov

DĹŽKA PÔSOBENIA: 3-6 mesiacov 

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKYCH ČINNOSTÍ:  

Daný projekt sa zaoberá podporou občianskej spoločnosti, vrátane sociálne zraniteľných skupín a dobrej správy vecí verejných. Spolupracujeme so samosprávami na juhu Moldavska, aby poskytovali lepšie služby svojim občanom, budovali svoju dôveryhodnosť, transparentnosť a efektívnejšiu sociálnu inklúziu. Naša partnerská organizácia, s ktorou projekt implementujeme, sa nazýva Centrum Pro-Europa a dlhodobo pomáha s miestnym rozvojom.  

TVOJE ÚLOHY OKREM INÉHO BUDÚ: 

 • Asistencia s projektovými aktivitami - organizácia tréningov a stretnutí, prieskum a sprostredkovanie príležitostí pre rozvoj, podpora pri realizácii miestnych sociálnych iniciatív 
 • Asistencia pri budovaní kapacít hostiteľskej organizácie, pomoc pri príprave návrhov na projekty, spolupráca pri plánovaní a realizácii aktivít hostiteľskej organizácie, vrátane rozšírenia aktivít hostiteľskej organizácie o program výmenných pobytov pre mládež   
 • Komunikácia s partnerskými organizáciami, účastníkmi projektov a ďalšími zainteresovanými stranami  
 • Informovanie slovenskej verejnosti o dianí a aktivitách vysielajúcej a hostiteľskej organizácie v Moldavsku (publikovanie fotografií, písanie blogov počas dobrovoľníckeho pobytu s dôrazom na dodržanie etických pravidiel, zapojenie dobrovoľníka po návrate do informačných a vzdelávacích aktivít Človeka v ohrození n.o. a ponávratových aktivít s cieľom propagácie činnosti slovenskej rozvojovej spolupráce SlovakAid)  

Táto pozícia je prepojená s pôsobením terénneho koordinátora/terénnej koordinátorky, ktorého/ktorú plánujeme vyslať do Moldavska v rovnakom období. Budeš mať príležitosť s ním/ňou úzko spolupracovať a veľa sa naučiť, a zároveň spoznať miestnych obyvateľov, najmä mládež, s ktorou dlhodobo spolupracujeme.  

KOHO HĽADÁME: 

 • vek min. 18 rokov 
 • Minimálne bakalárske vzdelanie v rozvojových štúdiách, medzinárodných vzťahoch, medzinárodnom práve, ľudských právach alebo podobnej oblasti  
 • Vynikajúca hovorená a písomná angličtina  
 • Ochota učiť sa ruský jazyk (hlavný pracovný jazyk organizácie), prípadne znalosť ruského jazyka výhodou 
 •  Vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti  
 • Schopnosť kritického myslenia a zručnosti pri riešení problémov  
 • Flexibilita a schopnosť pracovať samostatne aj v tíme 
 • Spoľahlivosť a orientácia na výsledky  
 • Skúsenosti v oblasti posilňovania občianskej spoločnosti sú výhodou  
 • Skúsenosť s projektovým manažmentom a prípravou projektových žiadostí je výhodou 

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Pošli životopis (max. 2 strany) spolu s motivačným listom (max. 1 strana) v angličtine na recruitment@peopleinneed.sk najneskôr do 30. októbra 2021.    

Záujemcom/-kyniam odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, nakoľko výberový proces bude prebiehať priebežne. 

Pohovor bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.  

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. 

 

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie