Prejsť na hlávný obsah

Dobrovoľníctvo v Bosne a Hercegovine (náklady hradené)


Humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete sa venujeme už vyše 20 rokov. Vďaka finančnej podpore 
SlovakAid ponúkame možnosť zapojiť sa do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Bosny a Hercegoviny za zmysluplnou prácou. Svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k dobrej veci a podporiť ľudí, ktorí to potrebujú. Organizácia Člověk v tísni v Bosne a Hercegovine (PIN BiH), v ktorej budeš pracovať, už od roku 2015 podporuje sociálnu inklúziu osôb so zdravotným znevýhodnením. Buduje kapacity poskytovateľov komunitných a sociálnych služieb v oblasti odborného vzdelávania za účelom zvýšenia pracovných príležitostí na trhu prácu a organizuje spoločné akcie s rodinami alebo opatrovníkmi a mládežou.  

Vysielanie, ako aj realizácia aktivít v krajine sú v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými a epidemiologickými opatreniami.  

HRADENÉ NÁKLADY: Všetky náklady sú hradené SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, COVID-19 testu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu.  

Viac informácií tu. 

ZAČIATOK: september 2021  

MIESTO A DĹŽKA PÔSOBENIA: Sarajevo, 12 mesiacov  

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKYCH ČINNOSTÍ:  

Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine: 

V Bosne a Hercegovine máme za sebou rok úspešnej spolupráce s organizáciou PIN BiH, v ktorej pôsobí naša dobrovoľníčka, po ktorej prevezmeš jej úlohy. Prvý mesiac budete pracovať spoločne a budeš mať tak dostatok času spoznať svoju náplň práce a naplno sa zapojiť do podpory bežiaceho projektu.  

TVOJE ÚLOHY OKREM INÉHO BUDÚ: 

 • Spolupráca s projektovou manažérkou a tímom na rozvíjaní stratégie projektu 
 • Podpora pri plánovaní a realizácii projektových aktivít 
 • Udržiavanie kontaktov a spolupráce s partnerskými organizáciami, štátnymi inštitúciami a ďalšími relevantnými aktérmi a aktérkami 
 • Budeš mať zodpovednosť za realizáciu vybraných projektových aktivít 
 • Organizácia návštev, stretnutí, workshopov a ďalších projektových aktivít, vrátane prípravy potrebných dokumentov 
 • Tvorba a publikovanie obsahu pre sociálne média a budovanie online komunity zameranej na študentov a študentky podieľajúcich sa na advokačných kampaniach v spolupráci s odborníčkou na komunikáciu 
 • Rozširovanie projektových materiálov medzi relevantných aktérov a aktérky, zabezpečenie ich účasti na kampaniach a ďalších verejných udalostiach 
 • Podpora pri príprave projektových správ a ďalších dokumentov 
 • Vykonávanie hodnotenia v teréne alebo sprevádzanie počas monitoringu v teréne 
 • Podpora administratívnych činností ako napr. príprava zmlúv, podkladov pre platby, zber a archivácia dokumentov, informácií a dát pre účely reportovania a ďalšie administratívne činnosti  

Na tejto pozícii sa naučíš veľa o koordinácií vzdelávacích aktivít a o práci na projektoch či v neziskovom sektore vo všeobecnosti. Spoznáš Sarajevo, ktoré je jedným z historicky najzaujímavejších a najrozmanitejších miest v Európe, a určite aj mnoho skvelých ľudí. 

KOHO HĽADÁME: 

 • vek min. 23 rokov 
 • vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa v relevantnej oblasti (manažment, rozvojové štúdiá, sociálna práca a pod.) 
 • záujem o témy humanitárneho a rozvojového sektora, občianskej spoločnosti alebo medzinárodnej spolupráce sú vítané 
 • angličtina – pokročilý, znalosť miestneho jazyka je výhodou 
 • Skúsenosti s koordinovaním aktivít a projektovým manažmentom 
 • Dobrá znalosť práce s počítačom 
 • Skúsenosti v oblasti obhajovania ľudských práv a/alebo sociálnej inklúzie a posilňovania postavenia zraniteľných skupín sú výhodou 
 • Schopnosť pracovať samostatne, s rôznymi ľuďmi a komunitami a prispôsobiť sa novému kontextu a kultúre 
 • Dobré komunikačné schopnosti, kreativita a vynaliezavosť 
 • Pocit zodpovednosti za zverené úlohy 
 • Platný vodičský preukaz 
 • Skúsenosti s dobrovoľníctvom a výmennými pobytmi (napr. Erasmus+) výhodou 

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Pošli životopis (max. 2 strany) spolu s motivačným listom (max. 1 strana) v angličtine na recruitment@peopleinneed.sk najneskôr do 31. júla 2021.  

Záujemcom/-kyniam odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, nakoľko výberový proces bude prebiehať priebežne.  

Pohovor bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.  

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. 

 

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie