Prejsť na hlávný obsah

Dobrovoľníctvo v Bosne a Hercegovine (náklady hradené)


Pozícia „Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine“  je pre našu partnerskú organizáciu PIN BiH (Člověk v tísni), kde je tím ľudí, s ktorými budeš spolupracovať a určite sa veľa naučíš.  

Vysielanie, ako aj realizácia aktivít v krajine, sú v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými a epidemiologickými opatreniami.  

HRADENÉ NÁKLADY: Všetky náklady sú hradené SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, COVID-19 testu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu.  Viac informácií tu.  

ZAČIATOK: 2. polovica septembra 2021 / poprípade október (alebo podľa dohody)

MIESTO A DĹŽKA PÔSOBENIA: Sarajevo, 6 – 12 mesiacov 

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI:   

V Bosne a Hercegovine máme za sebou rok úspešnej spolupráce s organizáciou PIN BiH, v ktorej pôsobí naša dobrovoľníčka, po ktorej prevezmeš jej úlohy. Prvý mesiac budete pracovať spoločne a budeš mať tak dostatok času spoznať svoju náplň práce a naplno sa zapojiť do podpory bežiaceho projektu. 

TVOJE ÚLOHY OKREM INÉHO BUDÚ:  

 • Spolupráca s projektovou manažérkou a tímom na rozvíjaní stratégie projektu  
 • Podpora pri plánovaní a realizácii projektových aktivít  
 • Udržiavanie kontaktov a spolupráce s partnerskými organizáciami, štátnymi inštitúciami a ďalšími relevantnými aktérmi a aktérkami  
 • Budeš mať zodpovednosť za realizáciu vybraných projektových aktivít  
 • Organizácia návštev, stretnutí, workshopov a ďalších projektových aktivít, vrátane prípravy potrebných dokumentov  
 • Tvorba a publikovanie obsahu pre sociálne média a budovanie online komunity zameranej na študentov a študentky podieľajúcich sa na advokačných kampaniach v spolupráci s odborníčkou na komunikáciu  
 • Rozširovanie projektových materiálov medzi relevantných aktérov a aktérky, zabezpečenie ich účasti na kampaniach a ďalších verejných udalostiach  
 • Podpora pri príprave projektových správ a ďalších dokumentov  
 • Vykonávanie hodnotenia v teréne alebo sprevádzanie počas monitoringu v teréne  
 • Podpora administratívnych činností ako napr. príprava zmlúv, podkladov pre platby, zber a archivácia dokumentov, informácií a dát pre účely reportovania  a ďalšie administratívne činnosti   

Na tejto pozícii sa naučíš veľa o koordinácií vzdelávacích aktivít  a  o práci na projektoch či v neziskovom sektore vo všeobecnosti. Spoznáš Sarajevo, ktoré je jedným z historicky najzaujímavejších a najrozmanitejších miest v Európe a určite aj mnoho skvelých ľudí.  

KOHO HĽADÁME:  

 • vek min. 21 rokov  
 • vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa v relevantnej oblasti (manažment, rozvojové štúdiá, sociálna práca a pod.)  
 • záujem o témy humanitárneho a rozvojového sektora, občianskej spoločnosti alebo medzinárodnej spolupráce sú vítané  
 • angličtina – pokročilý, znalosť miestneho jazyka je výhodou  
 • Skúsenosti s koordinovaním aktivít a projektovým manažmentom  
 • Dobrá znalosť práce s počítačom  
 • Skúsenosti v oblasti obhajovania ľudských práv a/alebo sociálnej inklúzie a posilňovania postavenia zraniteľných skupín sú výhodou  
 • Schopnosť pracovať samostatne, s rôznymi ľuďmi a komunitami a prispôsobiť sa novému kontextu a kultúre  
 • Dobré komunikačné schopnosti, kreativita a vynaliezavosť  
 • Pocit zodpovednosti za zverené úlohy  
 • Platný vodičský preukaz  
 • Skúsenosti s dobrovoľníctvom a výmennými pobytmi (napr. Erasmus+) výhodou  

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Pošli životopis (max. 2 strany) spolu s motivačným listom (max. 1 strana) v angličtine na recruitment@peopleinneed.sk najneskôr do 17. augusta 2021.  

Pohovor bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.  

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.  

Súčasná dobrovoľníčka Ivana Godulová o  projekte v Bosne a Hercegovine 

V Bosne a Hercegovine sa podieľam na projekte ekonomickej inklúzie osôb s mentálnym znevýhodnením, ktorý sa ihneď stal mojou srdcovkou. Je to projekt komplexný – dalo by sa povedať, že v sebe zahŕňa niekoľko menších projektov, a tak o prácu a nové skúsenosti i poznatky nemám núdzu. Projekt zahŕňa priamu podporu ekonomickej inklúzie ľudí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom stáží, podporou ich vlastného malého podnikania i zamestnania na otvorenom trhu práce. Okrem toho, ale projekt prináša i prácu so  študentmi a študentkami, ktorí a ktoré vytvárajú vlastné advokačné kampane, ako i spoluprácu s úradníkmi a úradníčkami, s pomocou ktorých sa snažíme priniesť trvalé systémové zmeny. Nechýbajú tréningy pre sebaobhajcov a sebaobhajkyne (ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sami obhajujú na verejnosti svoje práva), a tak som napr. veľmi rýchlo zistila, že mnohí ľudia s mentálnym postihnutím ovládajú viac jazykov než ja. Aktuálne rozbiehame súťaž pre firmy, ktoré budú rozvíjať svoje podnikateľské ideje s cieľom zamestnať osoby so zdravotným znevýhodnením. Dovolím si tvrdiť, že v kontexte Bosny a Hercegoviny, je náš projekt dosť odvážny i inovatívny. 

Keďže sme v PIN-e v Bosne maličký tím, nová dobrovoľníčka alebo dobrovoľník sa okamžite stane dôležitou súčasťou tímu i všetkých aktivít – od organizovania workshopov, cez prípravy projektovej dokumentácie až po písanie noviniek na sociálne siete. Ak by som mala zdôrazniť jedinú vec, pre ktorú sa oplatí prísť dobrovoľničiť do Bosny, bola by to možnosť vidieť priame dôsledky našej práce na konkrétnych príbehoch ľudí. Tak napr. Nermin ešte pred niekoľkými rokmi žil v inštitúcii, kde nemohol rozhodovať ani o tom, kedy si dá kávu. Dnes žije samostatne v dome s priateľmi a priateľkami, na stáži v mini zoo sa stará o zvieratá, žije aktívne a plnohodnotne, ba je i užitočný pre svoje okolie. Snáď sa mu po stáži podarí získať i trvalejšie zamestnanie. 

Na záver predkladám niekoľko dôvodov, prečo sa oplatí žiť v Bosne a Hercegovine: 

 • Bosna a Hercegovina má krásnu a rôznorodú prírodu od dostupných i nedostupných hôr cez vodopády, rieky a jazerá s farbou vody, ktorú som inde nevidela, až po kúštik mora. 
 • Architektonicky krajina umožňuje cestovanie v čase: chvíľku sa nachádzate v Osmanskej ríši, o pár krokov ďalej v Rakúsku-Uhorsku a na sídlisku na okraji mesta je Titov duch večne živý. 
 • Napriek mnohým šikovným ľuďom Bosna stagnuje aj pre svoj nefunkčný (a zároveň diskriminačný) politický systém – počas dobrovoľníctva ho môžete zažiť na vlastnej koži. 
 • Životné tempo „polako, polako“ (preklad: „pomaly, pomaly“) má svoje čaro a drobné druženia sa pri bosanskej káve sú dozaista lepšie než celodenný stres z toho, že máte veľa práce a nestíhate. 
 • S pandemickou dobou prichádza i nový druh kultúrneho šoku – šok z pandemických opatrení. Počas dobrovoľníctva ho môžete zažiť a sami posúdiť. 

Viac info o PIN-e BiH či projektových aktivitách: https://www.facebook.com/PINBaH 

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie